ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ БЕЗ АБОНАМЕНТ

 • За устна консултация ………………………………….. 60,00 лв/час
  (Устната консултация може да бъде проведена както по телефона, така и лично в офис на адвокатската кантора или на допълнително уговорено място)
 • Онлайн консултация чрез Skype/Viber  ………………………….. 50,00 лв.
 • За писмена консултация ……………………………… от 99 лв.
  (Цената на писмената консултация зависи от сложността и обема на работа)
 • Първоначална консултация ………………………………………. БЕЗПЛАТНО
 • Преглед на електронен фиш, снимки, събиране на информация за техническо средство ………………………………………. 40.00 лв.
 • Изготвяне на жалба ………………………………………. 100.00 лв.
 • Обжалване на електронен фиш в съда ………………………………………. 50.00 – 400.00 лв.
 • За регистрация на ЕООД, ООД ………………………………………. от 249.00 лв.
 • За регистрация на АД ………………………………………. от 399.00 лв.
 • За регистрация на Сдружение или Фондация ………………………………………. от 399.00 лв.
  • За промяна на адрес на управлние/управител/други ………………………………………от 250.00 лв.
  • За увеличаване/намаляване на капитала………………………………………от 499.00 лв.
 • Преглед на документация и правно становище по делото …………………………… 199.00 лв.

*Услугата включва анализ на документите и преценка на риска от водена на съдебно производство.  При съдебно представителство се прилагат индивидуално уговорени цени, но не по-малко от от минимално определения размер на адвокатските възнаграждения.

 • За изготвяне на справка за собственост и тежести на недвижим имот …………………………от 99.00 лв.
 • За изготвяне на договор за сделка с недвижим имот …………………………………………………от 249.00 лв.
 • За лично представителство пред нотариус във връзка изповядване на сделка с недвижим имот……………………………………………………………………………………………………. от 199.00 лв.
 • За обжалване на наказателни постановления………………………………………………………………от 359 лв.
 • За обжалване на административни актове …………………………………………………………..от 459.00 лв.
 • За съдействие по административни процедури……………………………………………………от 199.00 лв.

*Посочените цени са ориентировъчни. Точният размер ще бъде определен след разглеждане на правната и фактическа сложност на казуса, и не може да бъде по-малък от минимално определения размер на адвокатските възнаграждения.

 • За развод по взаимно съгласие…………………………………………………..от 499.00 лв.
 • За развод по инициатива на единия съпруг……………………………….от 599.00 лв.

*За други семейно-правни казуси, моля попълнете формата ни за контакт или се обадете на тел:  0899 89 00 85.

 • За компании с 1 до 5 служителя………………………………………………..от 499.00 лв.
 • За компании от 5 до 10 служителя…………………………………………….от 799.00 лв.

*Посочените цени са ориентировъчни, преди приемане на ангажимента, трябва да попълните специалния GDPR формуляр, с който анализираме процесите във вашата фирма свързани с обработване на лични данни, категориите лица, чиито данни обработвате, обема на данни и друга важна информация за изготвяне на документите.


За непосочени тук услуги се прилагат индивидуално уговорени цени, но не по-малко от нормативно определения размер на адвокатските възнаграждения.

Всички цени са без ДДС, който се начислява допълнително, ако е приложим.


Абонаментно правно обслужване.

В абонамента е предвидена пълната гама на услугите, посочени в сайта на кантората, предоставяни в рамките на 10 /десет/ часа през работно време от понеделник до петък – от 9,00 до 18,00 часа, а именно: подготовка на сделки, проучване на недвижими имоти, изготвяне на договори, трудово-правни казуси, консултации – онлайн или по телефон, изготвяне на книжа, вписване на промени в търговския регистър и др.

В зависимост от очаквания от Вас обем на юридическа работа е възможно договаряне на различен от горепосочения план за почасово обслужване или абонамент при твърда месечна тарифа, независимо от работното време, както и сключване на договор за процесуално представителство по дела.

МЕСЕЧЕН АБОНАМЕН ЗА КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ

от 499.00 лвна месец
 • консултации, договори, трудово право, административни процедури
 • този пакет започва от 10 часа юридически услуги по ваш избор на месец