Защитаваме вашите права в дела срещу банки, фирми за бързи кредити и монополисти!

Богат опит в събиране на вземания, както и цялостно абонаментно обслужване за малкия и среден бизнес!

Доверена защита при задържане от органите на досъдебното произвдоство, съдействие за сключване на споразумения и представителство в съдебната фаза!

Адвокатски услуги в София и Бургас


Кантората има богат опит в сферата на събиране на просрочения вземания – с над 2000 длъжници по договори за потребителски кредити или заеми, кредитни карти, договори за овърдрафт или други банкови продукти. Етапите от извънсъдебно събиране на вземането, през образуване на заповедно производство, установително производство и изпълнително производство до пълното удовлетворяване на кредитора са  част от ежедневната работата на адвокат Тенчева през последните 3 години.
Можем да се похвалим с малък брой отхвърлени искови производства и почти никакви заповедни. Събираемостта от работата на адвоката в две поредни години е над 250 хил. лв., успоредно с работата по гореизброените производства.  Работим добре с  институти като цесия, встъпване в дълг, запис на заповед. Имаме опит в използването на  специализирани софтуери за отчитане и осчетоводяване на нашата дейност.

От друга страна, смятаме че гражданите трябва да знаят своите права и възможности при просрочени задължения към банки, фирми за бързи кредити, енергийните дружества и мобилните оператори. Имаме опит в тези производства, били сме и от двете страни и знаем как да оползотворим всяка възможност – от нищожност на клаузите за неустойка, лихва, такси  и разноски, оставайки със задължението за връщане единствено на предоставената сума, до прогласяване на пълна нищожност на договора поради липса на волеизявление, например при договорите сключени от разстояние /по интернет и телефон/. От прекратяване на изпълнителното производство  в полза на длъжника до установяване недължимост на сумите и осъждане на кредитора за понесени вреди.

Приемаме работата ентусиазирано и сме готови да се борим за вашата кауза и да намерим решение на вашите проблеми.

Смятаме, че тези които са избрали да практикуват юридическата професия в началото на 21- ви век, трябва да демонстрират авантюристичен дух и добра подготовка, в която думите креативност, въображение и иновация са синоними на успех.

ИМАТЕ ВЪПРОСИ?не чакайте правните проблеми да ви затрупат

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

На кого можем да бъдем полезни


Представляваме клиенти в дела за просрочени задължения към банки и кредитни институции, дела срещу колекторски фирми, дела срещу засхтрахователни компании. Консултираме малки и средни корпоративни клиенти в областта на покупко-продажбата на недвижими имоти, в административни производства по издаване на лицензии и разрешителни, обжалваме актове на държавната администрация, съдействаме в производства по събиране на вземания, консултираме български и чуждестранни клиенти по въпроси свързани с образуването на дружества, корпоративни сделки и изготвяне на договори.
Нашите работни езици са български, английски и руски език. Имаме богат опит в работата с чуждестранни клиенти, като предлагаме изготвянето на всички документи двуезично.

„Всички хора са равни пред закона. Добрият адвокат е този, който има значение.“

6 ПРИЧИНИ ДА НИ СЕ ДОВЕРИТЕ


1.

Борим се ентусиазирано за вашата кауза!

2.

Знаем, че за повечето хора няма значение дали техният адвокат работи в голяма корпоративна кантора или в малък екип. За нас е важно да свършим работата и Вие да сте доволни

3.

Нашите клиенти са и наши приятели. Взаимоотношенията адвокат-клиент се основават на доверие и комуникация.

4.

Обичаме технологиите и се стремим да ги прилагаме в нашата работа, за да Ви пестим време и средства.

5.

Владеем перфектно юридически английски език и можем да изготвим всички документи двуезично.

6.

Предпочитаме да ограничим разходите за луксозни офис помещения и големи заседателни зали, за да може да се съсредоточим върху вашите интереси, а не върху хонорара и таксуваните часове работа.

Правни услуги


ЗАЩИТА НА ГРАЖДАНИ

В повечето случай фирмите за бързи кредити нарушават закона и надписват „сметката“, с което увреждат вашите интереси. Впоследствие, те продават вземанията си на колекторски фирми, които използват всякакви методи, за да ви принудят да платите огромните дългове. Ние имаме богат опит в тези дела, като сме били и от двете страни и знаем как да оползотворим всяка възможност. Ще направим всичко възможно да защитим вашите интереси.

Виж още

КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ

Предлагаме комплексна услуга за малки и средни предприятия, която замества обичайните правни дейности в едно търговско дружество, а именно: дейностите извършвани от юрисконсулти в областта на договорното-право, представителство пред държавни и местни органи, съдействие в производства по издаване на лицензии и разрешителни. Отделно от това, може да работим по определен казус или да ви представляваме по съдебен или арбитражен спор. Извършваме консултации по данъчно-правни въпроси , изготвяме жалби срещу ревизионни актове и ви представляваме по данъчни дела.

Виж още

АДВОКАТ НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

Рискувате много, когато срещу вас бъде повдигнато обвинение за престъпление от общ харакер, а в някой случай дори и когато извършите нарушение по Закона за движение по пътищата. Може да бъдете осъден, да Ви наложат високи глоби, да бъдете лишени от правото си да управлявате МПС и други неблагоприятни последици. Доверявайки се на нашата адвокатска кантора, вие ще работите с опитен и квалифициран адвокат по наказателно и административно право в София или в Бургас, който ще ви представлява пред органите на досъдебното произвдодство и ще се бори да бъдете оправдан в съда или да намали наложеното Ви наказание.

Виж още

ИМАТЕ НУЖДА ОТ КОНСУЛТАЦИЯ? Нашият екип е насреща!

Изпратете запитване

Адвокатски услуги в София

Ако имате правен въпрос или проблем, ние сме насреща.
За нас няма големи или малки дела.
Ако преценим, че правата ви са нарушени, ние ще се борим правото да възтържествува.


Консултация с адвокат в Бургас

Ако имате нужда от консултация с адвокат по имотни дела, адвокат бракоразводни дела или друг правен въпрос, свържете с нас на тел: +359 899 89 00 85 или
чрез формата за контакти.
Ще ви изслушаме, ще анализираме документите, които притежавате и ако преценим, че правото е на ваша страна и имаме необходимите компетенции, ще поемем ентусиазирано вашия случай.


Благодарение на адв. Тенчева  продължилият с години тормоз от фирма- монополист, остана в миналото. Изключително коректна и компетентна. Това, което обеща в началото, беше изпълнено в края.

Павел Николов

Управител
Благодарение на работата с адв. Стаматов успяваме да сме в крак със законовите промени, касаещи дейността на фирмата ни, защото те ни консултират ясно и професионално, независимо от това колко сложен е проблемът.

Николай Тодоров

Ендот ЕООД - управител
Кантората работи бързо и професионално като постига висока успеваемост при извънсъдебно и съдебно събиране на просрочени вземания.

Димитър Александров

Изключително отговорни. Запознаха ме с евентуалните изходи при предприемане на конкретни правни действия, което допринесе да се вземе най-правилното решение по казуса.

Ивайло Митев

Поверил съм фирмените си дела на Стаматов и партньори и се радвам, че избрах тях. Свършват работата, без да е необходимо да ме ангажират за всяко действие!

Петър Пашов

Свържете се с нас


Ако имате правен въпрос, искате да заведете дело или срешу вас е заведено такова, моля опишете вашия казус с всички подробности и ние ще се свържем с вас.

Предоставените данни ще се използват единствено за обратна връзка и за целите на консултацията, чиито предмет е очертан от Вас в изпратеното ни съобщение. Вашите данни ще бъдат обработвани на основание нашия легитимен интерес да осъществяваме връзка с вас, както към поемането на преддоговорно задължение да отговорим на зададените от вас въпроси. За защита на личните данни са взети подходящи технически и организационни мерки съгласно Общият регламент за защита на личните данни (GDPR). Няма да предоставяме Вашите лични данни на трети страни без Ваше съгласие, освен ако не сме задължени по силата на нормативен.