Адвокатска кантора Стаматов Тенчева и Парнтьори - София и Бургас
София Народно Събрание
бул. Александър Стамболийски № 205
София
ул. Цар Петър 14, ет. 4, офис №2
Бургас
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Кантората има богат опит в сферата на събиране на просрочения вземания – с над 3000 длъжници по договори за потребителски кредити или заеми, кредитни карти, договори за овърдрафт или други банкови продукти. Етапите от извънсъдебно събиране на вземането, през образуване на заповедно производство, установително производство и изпълнително производство до пълното удовлетворяване на кредитора са част от ежедневната работата на адвокат Тенчева през последните 3 години.
Можем да се похвалим с малък брой отхвърлени искови производства и почти никакви заповедни. Събираемостта от работата на кантората в две поредни години е над 500 хил. лв., успоредно с работата по гореизброените производства. Работим добре с институти като цесия, встъпване в дълг, запис на заповед. Имаме опит в използването на специализирани софтуери за отчитане и осчетоводяване на нашата дейност.

Представляваме клиенти в множество административно-наказателни производства за отмяна на издадени наказателни постановления от органите на НАП, КАТ, ДНСК, РЗИ, КЗЛД, КЗП и прочие. Данъчно-правни производства за погасяване на публични задължения, отмяна на ревизионни актове, проверки по реда на чл. 19 от ДОПК и прочие.

Приемаме работата ентусиазирано и сме готови да се борим за вашата кауза и да намерим решение на вашите проблеми.

Ако сте изправени пред правен проблем, не се колебайте да ни потърсите чрез контактната форма, като опишете вашия казус – нашия екип ще прегледа предоставената от Вас информация и ще ви отговори в кратък срок.

Смятаме, че тези които са избрали да практикуват юридическата професия в началото на 21- ви век, трябва да демонстрират авантюристичен дух и добра подготовка, в която думите креативност, въображение и иновация са синоними на успех.

Нашите успехи през 2020 г.

232
XИЛ. ЛЕВА

отмяна на Ревизионен акт на управител по чл. 19 от ДОПК

10+
ОТМЕНЕНИ

Наказателни постановления предвиждащи отнемане на СУМПС

СПАСИХМЕ

тежко болна жена от неправомерен въвод в собственото и жилище

СЪДЕЙСТВИЕ

на дружество осъществяващо кредитиране да събере над 300 хил. лева просрочени вземания

150+
XИЛ. ЛЕВА

Погасени публични задължения към НАП

Вижте услугите,които предлагаме

Нашите услуги

популярен
ЖАЛБИ СРЕЩУ НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Изготвяне на жалби и процесуално представителство срещу КАТ, НАП, КЗП, Инспекция по труда и още

Прочети повече >
ФИРМЕНО ПРАВО

Регистрация на фирми, прехвърляне на дружествени дялове, производства по ликвидация и несъстоятелност.

Прочети повече >
ново
АБОНАМЕНТНО ФИРМЕНО ОБСЛУЖВАНЕ

Спокойствие за вашия бизнес

Виж как >
популярен
ДАНЪЧНО ПРАВО

Обжалване на Ревизионни актове, представителство в данъчни проверки и изпълнителни дела от НАП.

Прочети повече >

Правни услуги

Ние консултираме и защитаваме всеобхватно правните интереси на нашите клиенти в България.

ЗАЩИТА НА ГРАЖДАНИ

Представляваме клиенти в дела за просрочени задължения към банки и кредитни институции, дела срещу колекторски фирми, дела срещу засхтрахователни компании. Консултираме малки и средни корпоративни клиенти в областта на покупко-продажбата на недвижими имоти, в административни производства по издаване на лицензии и разрешителни, обжалваме актове на държавната администрация, съдействаме в производства по събиране на вземания, консултираме български и чуждестранни клиенти по въпроси свързани с образуването на дружества, корпоративни сделки и изготвяне на договори.
Нашите работни езици са български и английски език. Имаме богат опит в работата с чуждестранни клиенти, като предлагаме изготвянето на всички документи двуезично.

Прочети повече

АБОНАМЕНТО ОБСЛУЖВАНЕ

Предлагаме комплексна услуга за малки и средни предприятия, която замества обичайните правни дейности в едно търговско дружество, а именно: дейностите извършвани от юрисконсулти в областта на договорното-право, представителство пред държавни и местни органи, съдействие в производства по издаване на лицензии и разрешителни. Обслужване корпоративни клиенти – небанкови финансови институции, като сме придобили опит и познания в документооборота, извънсъдебното и съдебно събиране на просрочени задължения.
Отделно от това, може да работим по определен казус или да ви представляваме по съдебен или арбитражен спор. Извършваме консултации по данъчно-правни въпроси , изготвяме жалби срещу ревизионни актове и ви представляваме по данъчни дела.

Прочети повече

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

Рискувате много, когато срещу вас бъде повдигнато обвинение за престъпление от общ харакер. Доверявайки се на нашата адвокатска кантора, вие ще работите с опитен и квалифициран адвокат по наказателно право в района на София и Бургас. Осъществяваме представителство пред органите на досъдебното произвдодство, както и защита пред съд.

Прочети повече

ИМАТЕ НУЖДА ОТ КОНСУЛТАЦИЯ? Нашият екип е насреща!

Изпрати Запитване

Ако имате правен въпрос или проблем, ние сме насреща.
За нас няма големи или малки дела.
Ако преценим, че правата ви са нарушени, ние ще се борим правото да възтържествува.

    Свържете се с нас

    Ще ви изслушаме, ще анализираме документите, които притежавате и ако преценим, че правото е на ваша страна и имаме необходимите компетенции, ще поемем ентусиазирано вашия случай.

    Ако имате правен въпрос, искате да заведете дело или срешу вас е заведено такова, моля опишете вашия казус с всички подробности и ние ще се свържем с вас.

    Предоставените данни ще се използват единствено за обратна връзка и за целите на консултацията, чиито предмет е очертан от Вас в изпратеното ни съобщение. Вашите данни ще бъдат обработвани на основание нашия легитимен интерес да осъществяваме връзка с вас, както към поемането на преддоговорно задължение да отговорим на зададените от вас въпроси. Няма да предоставяме Вашите лични данни на трети страни без Ваше съгласие, освен ако не сме задължени по силата на нормативен.