Адвокатска кантора за Събиране на просрочени задължения
Събиране на вземания

Събиране на вземания

През последните 5 години фокусирамe своите усилия и време в сферата на събиране на просрочени вземания. Имамe опит с над 3000 длъжници по договори за потребителски кредити или заеми, кредитни карти, договори за овърдрафт или други банкови продукти. Работим за небанкови финансови институции, така и в защита на длъжници.

Можем да се похвалим с малък брой отхвърлени искови производства и почти никакви заповедни. Събираемостта от работата на кантората в две поредни години е над 500 хил. лв., успоредно с работата по гореизброените производства.  Работим добре с институти като цесия, встъпване в дълг, запис на заповед. Имаме опит в използването на специализирани софтуери за отчитане и осчетоводяване на нашата дейност.

ИМАТЕ НУЖДА ОТ КОНСУЛТАЦИЯ? Нашият екип е насреща!

Изпрати Запитване

Ако имате правен въпрос или проблем, ние сме насреща.
За нас няма големи или малки дела.
Ако преценим, че правата ви са нарушени, ние ще се борим правото да възтържествува.

    Свържете се с нас

    Ще ви изслушаме, ще анализираме документите, които притежавате и ако преценим, че правото е на ваша страна и имаме необходимите компетенции, ще поемем ентусиазирано вашия случай.

    Ако имате правен въпрос, искате да заведете дело или срешу вас е заведено такова, моля опишете вашия казус с всички подробности и ние ще се свържем с вас.

    Предоставените данни ще се използват единствено за обратна връзка и за целите на консултацията, чиито предмет е очертан от Вас в изпратеното ни съобщение. Вашите данни ще бъдат обработвани на основание нашия легитимен интерес да осъществяваме връзка с вас, както към поемането на преддоговорно задължение да отговорим на зададените от вас въпроси. Няма да предоставяме Вашите лични данни на трети страни без Ваше съгласие, освен ако не сме задължени по силата на нормативен.