Ние сме ентусиазираме адвокати, готови да се борим за вашата кауза и да намираме решение на вашите проблеми. Консултираме клиенти в областта на изпълнителното и заповедно производство – просрочени задължения към банки и кредитни институции, събиране на вземания; корпоративно обслужване –договори, административни производства по издаване на лицензии, регистрации и обжалване актове на държавната администрация, преструктуриране, регистрация на фирми; сделки с недвижими имоти, съдействие за купуване на имот от ЧСИ, опит в производствата пред КЗП и КЗК. Работните езици са български и английски език. Имаме значителен опит в работата с чуждестранни юридически и физически лица, като предлагаме изготвянето на всички документи двуезично.

Умеем да разделяме голямата задача, на малки части, което води до процес на работа, лесен за изпълнение на задачите и решаване на проблемите.

Ние искаме да улесним възможността на бизнеса и гражданите да се ползват от правни консултации и съдебна защита. Именно затова, нашата мисия е да предоставим високо ниво на услугата, на достъпна цена.   Фокусирани сме върху обслужване на малкия и среден бизнес, соло предприемачите, хората упражняващи свободни професии, фрилансъри, както и на всеки, чиито права са нарушени.

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

Комплексно административно-правно обслужване на юридически лица и граждани.

ПОТРЕБИТЕЛСКО ПРАВО

Представителство в административни производства пред КЗП. Нелоялни търговски практики.

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРАВО

Опит в събирането на вземания на банки, фирми за бързи кредити и колекторски фирми.

ТЪРГОВСКО И ФИРМЕНО ПРАВО

Aбонаментно обслужване на малки и средни предприятия. Учредяване на търговски дружества. Консултация по търговски сделки. Промени в ТР.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Правно и техническо съдействие за осигуряване съответствие с изискванията на GDPR. Трансфер на данни. ДПО.

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

Защита на обвиняем в досъдебна фаза. Съдействие за сключване на споразумение. Защита на подсъдим в съдебна фаза.

Нашият екип


"Всички хора са равни пред закона. Добрият адвокат е този, който има значение.“

Нашият екип