Адвокат Стаматов и Адвокат Тeнчева | София и Бургас

Екип

Ние сме ентусиазираме адвокати, готови да се борим за вашата кауза и да намираме решение на вашите проблеми. Консултираме клиенти в областта на изпълнителното и заповедно производство – просрочени задължения към банки и кредитни институции, събиране на вземания; корпоративно обслужване –договори, административни производства по издаване на лицензии, регистрации и обжалване актове на държавната администрация, преструктуриране, регистрация на фирми; сделки с недвижими имоти, съдействие за купуване на имот от ЧСИ, опит в производствата пред КЗП и КЗК. Работните езици са български и английски език.

Имаме значителен опит в работата с чуждестранни юридически и физически лица, като предлагаме изготвянето на всички документи двуезично.

Екип

Адвокат Доротея Тенчева

Адвокат Доротея Тенчева

През последните 6 години фокусирам своите усилия и време в сферата на събиране на просрочени вземания. Имам опит с над 3000 длъжници по договори за потребителски кредити или заеми, кредитни карти, договори за овърдрафт или други банкови продукти. Работя за небанкови финансови институции, така и в защита на длъжници.

Имам опит и интереси в сферата на семейството и домашните отношения. Осъществявма представителство в дела за развод по исков ред и по взаимно съгласие, искове за родителски права и издръжка, разрешения за напускане на страната на малолетни и непълнолетни и други семейноправни въпроси.

Основни сфери: Заповедно и изпълнително право, Банково и финансово право, Семейно право, Облигационно право.

Адвокат Янислав Стаматов

Адвокат Янислав Стаматов

Моята позиция е да бъда полезен на физически и юридически лица изправени пред административната бюрокрация. Фокусирам своите знания, умения и време в производства пред държавни органи и институции.

Осъществявам процесуално представителство в производства срещу НАП, КАТ, ДАИ, общини, КЗП, КЗЛД и прочие.

Основни сфериАдминистративно и административно-наказателно право, Дружествено право, Данъчно право

Адвокат Янислав Стаматов
Адвокат Албена Илиев

Адвокат Албена Илиев

Моята професионална кариера е насочена в областта на наказателното, трудово и данъчно право.

През последните години дейността ми е насочена към защита на основните права на задържаните и лишените от свобода, прекратяване на изтезанията и нечовешкото отношение в местата за лишаване от свобода, съхраняването на човешкото достойнство.
Осъществявам процесуално представителство пред Затворническите администрации, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, пред Административен и окръжен съд в производства по Закона за изпълнението на наказанията и задържането под стража, както и при условно предсрочно освобождаване.

Оказвам съдействие и защита, както на обвиняеми, така и на пострадали от престъпления.

Основни сфериНаказателно право, Изпълнение на наказанията, Административно право, Трудово право, Данъчно право, Семейно право

Адвокат Димитър Вълчев

Адвокат Димитър Вълчев

Моята професионална кариера е насочена в областта на наказателното право.

Имам богат процесуален опит в дела за престъпления против собствеността, телесни повреди, държане и разпространение на наркотични вещества, обвинения за организирана престъпна група, престъпления по транспортта, обжалване на мерки за процесуална принуда.

Оказвам съдействие и защита, както на обвиняеми, така и на пострадали от престъпления.

Основни сфериНаказателно право, Сделки с Недвижими имоти

Адвокат Димитър Вълчев

ИМАТЕ НУЖДА ОТ КОНСУЛТАЦИЯ? Нашият екип е насреща!

Изпрати Запитване

Ако имате правен въпрос или проблем, ние сме насреща.
За нас няма големи или малки дела.
Ако преценим, че правата ви са нарушени, ние ще се борим правото да възтържествува.

    Свържете се с нас

    Ще ви изслушаме, ще анализираме документите, които притежавате и ако преценим, че правото е на ваша страна и имаме необходимите компетенции, ще поемем ентусиазирано вашия случай.

    Ако имате правен въпрос, искате да заведете дело или срешу вас е заведено такова, моля опишете вашия казус с всички подробности и ние ще се свържем с вас.

    Предоставените данни ще се използват единствено за обратна връзка и за целите на консултацията, чиито предмет е очертан от Вас в изпратеното ни съобщение. Вашите данни ще бъдат обработвани на основание нашия легитимен интерес да осъществяваме връзка с вас, както към поемането на преддоговорно задължение да отговорим на зададените от вас въпроси. Няма да предоставяме Вашите лични данни на трети страни без Ваше съгласие, освен ако не сме задължени по силата на нормативен.