TEST | Адвокат в София и Бургас

TEST

Правни услуги

Абонаментно правно обслужване

В абонамента е предвидена пълната гама на услугите, посочени в сайта на кантората, предоставяни в рамките на 10 /десет/ часа през работно време от понеделник до петък – от 9,00 до 18,00 часа, а именно: подготовка на сделки, проучване на недвижими имоти, изготвяне на договори, трудово-правни казуси, консултации – онлайн или по телефон, изготвяне на книжа, вписване на промени в търговския регистър и др.

В зависимост от очаквания от Вас обем на юридическа работа е възможно договаряне на различен от горепосочения план за почасово обслужване или абонамент при твърда месечна тарифа, независимо от работното време, както и сключване на договор за процесуално представителство по дела.от 300 лв

на месец

консултации, договори, трудово право, административни процедури
този пакет започва от 10 часа юридически услуги по ваш избор на месец

заяви сега