Шофиране без винетка – Какво ново през 2019? | Адвокатска кантора Стаматов Тенчева и партньори
без винетка

Шофиране без винетка – Какво ново през 2019?

Шофирането без винетка е често допускано нарушение по Закона за движение по пътищата („ЗДвП“), което предвижда налагане на фиксирана глоба от 300 лв. за автомобили с маса до 3,5 тона. След измененията на ЗДвП от 28 Септември 2018 г. са налице нови правила, които контролните органи трябва да спазват преди да ви съставят акт и наложат глоба от 300 лв.

Какви са новите правила при шофиране без винетка?

Промените от 28 Септември 2018 г.  предвидждат, че при управление на автомобил без заплатена винетна такса по платената пътна мрежа, водачът на МПС-то, неговият собственик или трето лице може да заплати КОМПЕНСАТОРНА ТАКСА, която за автомобили до 3,5 тона ще бъде в размер определен допълнително с решение на Министерски съвет (според последните предложения се очаква да бъде в размер от 70 лв.). След заплащането и лицето се освобождава от административно наказателна отговорност.

Следователно, вместо да платите 300 лв. глоба ще имате възможност да платите 70 лв., и актът да бъде анулиран.  Очаква се автопатрулите да разполагат и с ПОС терминали като ви се предостави възможност да заплатите таксата на място с карта.

ВАЖНО! Съгласно измененията на Закона за пътищата („ЗП„) от 28 Септември 2018 г., за тази разпоредба не е предвиден удължен срок за влизане в сила, тоест последната е част от действащото право на Република България, следователно ако сте шофирали без винетка след тази дата, то органът установил нарушението е трябвало да ви предложи възможност да заплатите компенсаторна такса и да ви запознае с правата ви, преди да ви състави акт. От друга страна, размерът на тази такса още не е нормативно определен, което води до противоречие между законово определени правила и прилагането им.

Считам, че при неспазване на процедурата за установяване на нарушение при шофиране без винетен стикер описана по-горе, има достатъчно основания издаденото въз основа на акта наказателното постановление, с което ви се налага глобата от 300 лв., при обжалване, да бъде отменено от съда.

Какво друго трябва да знаем за винетните такси през 2019?

Вероятно вече сте научили, че от 2019 г. хартиените винетки ще бъдат постепенно заменяни с електронни такива. Последните ще могат да се закупуват както от терминали за самообслужване, така и от уеб портал.

Очаква се цените на винетките да останат непроменени за 2019 г.

Каква информация трябва да попълните за издаване на електронна винетка?

  • регистрационния номер на автомобила;
  • е-mail адрес, ако желаете да получите потвърждение на закупената винетка на електронната си поща;
  • срок на винетката, която желаете да закупите – годишна, тримесечна, месечна, седмична или уикенд;
  • начална дата за стартирането й.

Кой ще има правомощия да ни проверя?

Освен това, с измененията се предвижда нов орган, който ще следи за спазването на изискванията за шофиране по републиканската пътна мрежа с винетен стикер – това е Агенция пътна инфраструктура (чл. 10 ал. 10 във вр. чл. 21 ал.3 т. 11 във вр. чл. 21г т.7 и 8 от ЗП). Последният ще определи длъжностни лица, които ще съставят актове за установяване на нарушения и наказателни постановления.

Очаква се по републиканската пътна мрежа да бъдат инсталирани камери, които да осъществяват контрол за шофиране по платената пътна мрежа с валиден винетен стикер. Ако бъдете засечен от електронната система за събиране на пътни такси, ще ви бъде издаден акт във ваше отсъствие, които следва да бъде връчен. Именно тогава, трябва да ви се предостави и възможността да заплатите компенсаторната такса, за която говорихме по-горе.

Още неблагоприятни последствия при шофиране без винетен стикер

Новите промени предвиждат и още една мярка, която цели да увеличи събирането на такси от упраление на МПС по републиканската пътна мрежа без винетен стикер.

ВАЖНО! В чл. 10е от ЗП е предвидено, че пътно превозно средство, което не притежава валиден документ за платена винетка или тол такса, няма да може да премине през границата на страната. Агенция митници ще осъществява контрол за плащане на винетните такси.

Допълнителни препоръки

В практиката се случва, лице което е наело автомобил да бъде спряно от контролните органи, и впоследствие да му бъде издаден акт за установяване на административно нарушение за това, че шофира без заплатена винетна такса. Законът е предвидил, че водът на МПС е отговорен за спазването на задължението за заплащане на винетка.

Следователно, преди да наемате автомобил и да потеглите на път, проверете дали последният има валиден винетен стикер, за да не останете неприятно изненадани.

4.9/5 - (10 votes)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.