Регистрация на Туроператорска фирма | Адвокат в София и Бургас
регистриране на туроператорска фирма

Регистрация на туроператорска фирма

Регистрацията на туроператорска фирма е една възможност за тези, които искат да развиват бизнес в една просперираща сфера. България се възприема като привлекателна туристическа дестинация, като само през 2019 г. държата ни е била посетена от 12,5 милиона туристи.

Как се регистрира туроператорска фирма?

Редът за осъществяване на туроператорска дейност и на туристически агент е уреден в Закона за туризма и в Наредба № 16-1399 от 11.10.2013 г.

За начало, е необходимо да учредим търговско дружество. Детайли относно процедурата по регистрация на фирма може да прочете тук.

След вписване на фирмата в Търговски регистър трябва да подадем документи за издаване на удостоверение за туроператорска или туроагентска дейност.

Процедура по издаване на удостоверение за туроператорска дейност

С документите на новоучредената фирма подавате заявление-декларация по образец за издаване на удостоврение за извършване на туроператорска дейност до Министъра на туризма.

Срокът за подаване на заявлението е три месеца преди да започнете да предоставяте туристическите услуги.

Друго важно изискване е да имате подходящо помещение или онлайн платформа за извършване на туристическите услуги.

Изискванията за помещението са поместени в Наредба № 16-1399 от 11.10.2013 г., като най-общо помещението трябва да се намира на партерния или на първия етаж на жилищна или офис сграда, да има обособено място за клиенти и обособени работни места, както и подходяща офис техника.

Важно! Ако желаете да осъществявате и дейност на туроператор и дейност на туроагент може да заявите и двете в един формуляр. В същото време, ще трябва да внесе отделни такси за двете дейности.

Отрицателни предпоставки: регистрация ще ви бъде отказана ако е изминало по-малко от една година от заповедта, с която вече ви е било отказано издаването на удостоверение за туроператорска дейност, или ако са изтекли по малко от 2 години от заповедта, с която ви е прекратена предишна регистрация

Необходими документи

  1. Актуално състояние на регистрираната фирма
  2. Копие от диплома за завършено висше обрзование на управителя, както и копие от документ удостоверяващ поне 1 година стаж в туризма и сертификат за владеене на един чужд език; (може и със средно образование и 5 години стаж в туризма)
  3. Справка за образованието и стажа на персонала;
  4. Копие от нотариален акт или договор за наем на помещението, където ще извършвам дейността
  5. Копие на предварителен договор за застраховка „Отговорност на туроператора“
  6. Декларациите по чл. 61, ал.3 от Закона за туризма по образец
  7. Копие от документ за платена такса.

Срок за регистрация на туроператорска фирма

Заявлението за извършване на туроператорска дейност се разглежда от експертна комисия, която дава становище до министъра на туризма в срок до 2 месеца.

Ако има неизправности по подадените документи, се предоставя 14 дневен срок за отстраняването им.

Важно! Министърът на туризма извършва регистрация и вписва туроператора в Националния туристически регистър след представяне на копие от сключен договор  със застраховател за сключена застраховка „Отговорност на туроператора“

Дължими такси

Таксите са определени нормативно в Тарифата за таксите, които се събират по закона за туризма, приета с ПМС № 355 от 15.12.2016 г. и в размер на:

За извършване на туроператорска дейност – 4000 лв.

За извърване на туроагентска дейност – 2300 лв.

Първо се внася такса от 500 лв. за разглеждане на заявлението, като остатъкът се заплаща при получаване на разрешението.  (Например: Ако желаете да извършвате само туроагентска дейност първо внасяте 500 лв. такса за подаване на заявление и 1800 лв. при полуачване на удостоверението)

Валидност на регистрацията

Удостоверението за извършване на туроператорска/туроагентска дейност е безсрочно.

Запитане за регистрация на туроператорска фирма
4.5/5 - (17 votes)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.