fbpx
регистрация на фирма за пътна помощ

Регистрация на фирма за пътна помощ

Oт години работя като професионален шофьор, събрал съм сума пари и обмислям да регистрирам фирма за пътна помощ…

Дейността по осъщестявяване на автовоз при авария или пътно транспортно произшествие е източник на повишена опасност, поради което е поставена под ограничителен режим.

Същата подлежи на контрол от Агенция „Пътна инфраструктура“ и законово може да бъде извършвана само след получаване на лиценз за извършване на пътна помощ.

Как се регистрира фирма за пътна помощ?

Редът за издаване на удостоверение за извършване на пътна помощ е уреден в Закона за движение по пътищата.

За начало, трябва да регистрираме фирма. Съветваме ви правната форма да бъде ЕООД, или ООД, в зависимост от това дали ще имате съдружници.

След приключване на процедурата и вписване на фирмата в Търговски регистър трябва да подадете документи за получаване на удостоверение и вписване на фирмата в нарочния Регистър на лицата, извършващи пътна помощ.

Процедура за получаване на удостоверението

С документите на новоучредената фирма подавате заявление по образец до Изпълнителния директор на Агенция “Пътна инфраструктура.

Заявлението може да бъде подадено на място в Агенция пътна инфраструктура, така и по електронен път.

Изисквания за извършване на пътна помощ

За репатриране на леки автомобили и микробуси трябва да закупите или наемете специалзииран камион за пътна помощ.

Освен, това законът забранява извършването на превоз на автомобили и техника, без да притежавате документ за професионална компетентност.

Курсът може да изкарате след като получите разрешението за пътна помощ, тъй като не се изисква документ за професионална компетентеност при подаване на заявлението.

Важно! Курсовете за професионална компетентност се провеждат в сградата на Изпълнителна Агенция Автомобилна Администрация всеки месец. Необходими са копие от лична карта, копие от шофьорска книжка и свидетелство за медицински преглед. Курсът продължава 14 дни, като в края се държи изпит.

Необходими документи при подаване на заявлението

  1. Актуално състояние на регистрираната фирма
  2. Списък на превозните средства, с които ще се извършва услугата пътна помощ;
  3. Копие от документ за собственост или договор за наем на МПС

Важно! Договорът за наем/лизинг трябва да бъде със срок на наема най-малко една година, като бъде вписано изрично, че автомобилът ще се ползва за извършване на пътна помощ;

  1. Заверено копие от големия талон на автомобила/ите + заверено копие на технически преглед на превозните средства, валиден към датата на подаване на искането за издаване на удостоверението за вписването в регистъра;
  2. Удостоверение от мобилния оператор за правата на заявителя като абонат на телефонния номер за повикване на пътна помощ;
  3. Копие от вносна бележка за платена такса – 15 лв.

Срок за получаване на удостоверение на фирма за пътна помощ

Удостоверението за вписване в регистъра или отказът се издава от изпълнителния директор на АПИ в едномесечен срок от подаване на заявлението

Ако има неизправности по подадените документи, срокът тече от отстраняването им.

Такса за услугата

Таксата за удостоверението за извършване на пътна помощ е фиксирана в размер на 15.00 лева.

Банкова сметка: IBAN BG66 BNBG 9661 3100 1659 01

Титуляр: Агенция пътна инфраструктура

Срок на валидност

Разрешението за извършване на пътна помощ на тертирояита на Република България е безсрочно.

Обжалване на отказ за вписване в регистъра

В случай, че получим отказ за издаване на разрешението за извършване на пътна помощ, може да подадем жалба по реда на АПК в 14-дневен срок от получаване на уведомлението.

Съдействие за регистрация на фирма за пътна помощ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *