fbpx
регистрация на таксиметрова фирма

Регистрация на таксиметрова фирма

След години натрупан опит като таксиметров шофьор, решаваме че е време да регистрираме собствена таксиметрова фирма.

Как се регистрира таксиметрова фирма?

Редът за осъществяване на таксиметров превоз на пътници е уреден в Закона за автомобилните превози и в Наредба № 34 от 6 декември 1999 г.

На първо място, трябва да регистрираме фирма по общия ред. Правната форма може да бъде както ЕООД, така и ООД.

След вписване на фирмата в Търговски регистър трябва да подадем документи за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Процедура по регистрация за извършване на таксиметрови услуги

С документите на новоучредената фирма подавате заявление по образец до Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ чрез началника на съответния областен отдел „Контролна дейност – ДАИ“ по регистрация на превозвача.

Необходимо е да отговаряте на две изисквания:

Благоданеждност – да имате назначено лице като ръководител на транспортната дейност.

Отрицателни предпоставки са:  осъждане на назначения ръководител за престъпление от общ характер, лишаването му от право да извършва транспортна дейност, както и ако вече сте били санкциониран и ви е отнето разрешението за таксиметрова дейност

Професионална компетентност – необходимо да преминете изпит, който се организира от Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“

Необходими документи

  1. Актуално състояние на регистрираната фирма;
  2. Договор за назначаване на ръководителя на транспортната дейност;
  3. Свидетелство за съдимост на ръководителя на транспортната дейност;
  4. Копие на удостоверение за професионална компетентност на ръководителя на транспортната дейност;
  5. Списък на автомобилите, с които ще се извършват таксиметрови услуги;
  6. Заверени от превозвача копия на свидетелствата за регистрация на автомобилите, на контролния талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на лекия таксиметров автомобил и на картата за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил;
  7. Когато автомобилите не са ваша собственост – документ, удостоверяващ съгласието на собственика на автомобила да бъде вписан в списъка към удостоверението за регистрация;

Срок регистрация на таксиметрова фирма

Удостоверението за извършване на таксиметрови услуги се издава в 14-дневен срок от подаване на заявлението.

Ако има неизправности по подадените документи, срокът тече от отстраняването им.

Важно! В удостоверението за регистрация се записват изрично таксиметровите автомобили, с които може да осъществявате дейността си. Ако желаете да впишете нови автомобили в списъка, трябва да подадете ново заявление по образец.

Разрешение за таксиметров превоз на пътници

След като фирмата е получила лиценз за извършване на таксиметрови услуги и е вписана в регистъра воден от ИААА, трябва да подаде заявление за получаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за всеки автомобил.

Разрешението се издава чрез подаване на заявление до кмета на общината, където ще се извършват услугите.

Важно! Таксиметров превоз на пътници може да се извършва само на територията на общината, на която сте заплатили и получили разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Таксите се определят от общинските съвети за на всяка община и се заплащат съобразно заявения брой автомобили.

Внимание! Упражняването на таксиметрова дейност без удостоверение, както и без разрешение от Общината се санкционира от органите на ДАИ с глоба от 2000 лева за водачите и 3000 лв. имуществена санкция за фирма без лиценз.

Срок на валидност

Разрешението се издава за срок до пет години и следва да бъде подновявано

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *