Регистрация на фирма за магазин | Съдействие в София и Бургас
Регистрация на фирма за магазин

Регистрация на фирма за магазин

Стартирането на малък бизнес е мечта на много семейства, и регистрацията на фирма за отваряне на магазин, ресторант, автомивка или друг търговски обект е стъпка първа в процеса.

Как се регистрира фирма за магазин?

Без значение какъв търговски обект предстои да откриете – хранителен магазин, ресторант, салон за красота, магазин за дрехи, първо трябва да регистрираме фирма по общия ред.

Втората стъпка, след вписване на фирмата в Търговски регистър, е да подадем документи за регистрация на търговския обект в общината.

Ако сме решили да отворим магазин за хранителни стоки, следва да регистрираме обекта и в Областната дирекция по безопасност на храните, която процедура сме описали по-долу в статията.

Процедура по регистрация на търговски обект в общината

С документите на новорегистрираната фирма подавате заявление по образец до кмета на общината, на територията на която ще се намира вашия магазин.

Със заявлението посочвате официално работно време и часове за зареждане на магазина.

Важно! Ако желаете магазинът да работи денонощно, трябва да докажете, че ще спазвате допустимите нива на шум в и около обекта. Изисква се протокол от регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве или от лицензирана лаборатория.

В допълнение, ако възнамерявате да инсталирате подвижни съоражения пред магазина – витрини, маси и прочие, тогава трябва да предоставите и съгласувана от главния архитект на района схема за разполагане на обектите.

Важно! Легално може да работите в магазина едва след като получите заверено заявлението за работно време.

Необходими документи

  1. Актуално състояние на регистрираната фирма
  2. Свидетелство и паспорт на касовия апарат
  3. Договор за наем или нотариален акт за собственост на обекта, в който ще се помещава магазина;
  4. Удостоверение за регистрация по чл. 12 от Закона за храните – за хранителни магазини

Регистрация на обект за производство и търговия с храни

Търговията с хранителни стоки се извършва само в обекти, регистрирани по реда на Закона за храните.

Процедурата преминава с подаването на заявление до Областната дирекция по безопасност на храните по местоположението на обекта.

Към заявлението се подават:

– Документите на новоучредената фирма;

Списък на групите храни, които ще се продават в магазина;

Срок за регистрация

В 30-дневен срок от подаване на заявлението, инспектори от ОДБХ извършват проверка на място за съответствията на обекта с хигиенните и/или на ветеринарно-санитарните изисквания, както и дали има въведени мерки за анализ на опасностите при търговия с храни.

Ако проверката премине успешно, в 15-дневен срок се издава удостоверение за регистрация и обектът се вписва в нарочен регистър.

Важно! Ако са изпълнени санитарно-хигиенните предписания, но липсват въведени системи за контрол на риска при търговия с храни, може да се издаде временно удостоверение за срок до 3 месеца.

Глоби при неспазване на изискванията

Ако отворите хранителния магазин без да сте преминали през посочената по-горе процедура, рискувате да понесете сериозни санкции.

Минималния размер на имуществената санкция е в размер от  2000 до 4500 лв.

А при повторно нарушение от 4500 до 6000 лв.

4.9/5 - (8 votes)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.