Регистрация на ЕООД | Адвокат в София и Бургас | Цени
Регистрация на ЕООД

Регистрация на ЕООД

През последните години регистрация на ЕООД (или Еднолично дружество с ограниченаа отговорност) е най-избираният вариант от българина, за да организира правно своите бизнес начинания.

Това не е случайно.

Преимущества при регистрация на ЕООД

Регистрацията на ЕООД има няколко основни преимущества пред една от най-разпространените форми на предприемачество избирани в годините на прехода – ЕТ, както и пред значително по-усложнената и корпоративно организирана структура на АД.

Регистрация на ЕООД или ЕТ?

На първо място, както самото наименование разкрива, най-голямото предимство на ЕООД е, че отговорността на дружеството за натрупани задължения е ограничена до размера на капитала.

Какво на практика означава това?

При регистрация на ЕООД, за разлика от ЕТ, ние регистрираме самостоятелен субект, който е отделен от учредителя/ите и има свое собствено имущество.

Ако бизнесът ни не потръгне и изпаднем в така наречения „фалит“, нашите кредитори няма да имат право да предявят претенции спрямо личното ни имущество. Те могат да се удовлетворят единствено от имуществото собственост на дружеството – например – имоти закупени на името на дружеството, фирмени автомобили и прочие.

Важно! При едноличния търговец („ЕТ“) отговаряме с личното си имущество за задълженията, които натрупаме докато осъществяваме търговска дейност. Както държавата, така и всяко частно лице може да насочи изпълнение спрямо личното ни имущество, за задължения които сме натрупали към тях, докато сме извършвали бизнес.

Какви са ползите ако регистриране ЕООД?

– ЕООД може да бъде регистрирано с минимален капитал от 2 лв. (именно това ще бъде и лимита на нашата отговорност);

– тази форма на предприемачество позволява да бъдем и собственици  и управители на бизнеса, т.е не е необходимо да търсим партньор, за да стартираме;

– улеснени процедури за фирмени промени – ако впоследствие решим, че искаме да променим името на фирмата, да назначим нов управител, да сменим адреса на фирмата или нейния предмет, решенията се взимат значително по-лесно от тези при АД и ООД, което ще намали времето и разходите за осъществяването им;

10% Корпоративен данък (фиксиран), за разликата от ЕТ, където трябва да платим 15% данък върху печалбата на държавата

Регистрация на фирма ЕООД Цена

Цените за регистрация на ЕООД се определят в зависимост от това дали адвоката ще ви представлява пред банки и нотариус, дали фирмата се регистрира от физическо лице или от дружество, дали ще има чуждестранно участие, както и от други специфики, които клиента има към правния ангажимент.

Документи за регистрация на ЕООД

За да регистрираме ЕООД първо е необходимо да свикаме учредително събрание от бъдещия собственик на капитала.
Ако собственикът е физическо лице, то ние е необходим протокол-решение от името на физическото лице, което ще учреди дружеството.

Ако собственикът ще бъде юридическо лице, необходим е протокол-решение на фирмата-майка, в който се обективира намерението и да учреди ново дружество. В решението трябва да са вписани всички императивни реквизити за регистрацията на фирма като фирмено наименование, седалище и адрес на управление, предмет на дейност, уставен капитал и прочие.

Другият важен документ е Учредителният акт на ЕООД, в който се вписват точно както в протокола-решение, реквизитите на бъдещата фирма. В учредителният акт се определят и други важни правила като начина на приемане на решения, управлението на дружеството, правилата за ликвидация на същото и други.

Освен тези документи, за регистрация на ЕООД ще бъде необходимо да се подпише Декларация по чл. 13 ал.4 от ЗТР, Декларация спесимен от подписа на управителя, Декларация по чл. 141 и 142 от ТЗ, както и да се приложат документи за платена държавна такса и внесен учредителен капитал.

Ако фирмата се регистрира от адвокат, необходимо е и пълномощно от управителя към адвоката.

Срок за регистрация на ЕООД

Ако клиентът ни съдейства, може да регистрираме ЕООД в рамките на 3 дни, без значение дали ще ни посети на място или ще съдействаме дистанционно.

Разлика между ЕООД и ООД

Прилките в правнатата стукртура между двете формирования са много повече отколкото разликите.
Основната разлика е в броя на учредителите (собствениците на капитала).

В ООД участват минимум двама собственика на капитала.

Това от своя страна може да се отрази и в процеса на вземане на решения, тъй като определени фирмени промени изискват квалифицирано мнозинство.
Разбира се, съдружниците имат право да разпишат различни правила за приемане на решения в Дружествения договор.

Всичко останало, което изброихме като преимущества на ЕООД, се отнася и за ООД.

Еднолично дружество с ограничена отговорност пред АД

Както посочихме по-горе, ЕООД ни предоставя всичко необходимо за стартиране на бизнес, на значително-ниски цени от останалите форми на бизнес.

АД (Акционерното дружество) е капиталова форма на дружество, която се избира от индивиди и компании, разполагащи с голям начален капитал, които извършват дейност в сферата на финансите, застрахователното дело, болници, осигурителни фондове и прочие.

Структурата на АД е далеч по-сложна, което усложнява и приемането на съвсем обикновени решения.

Основните преимущества на ЕООД пред АД са:

– минимален учредителен капитал от 2 лв. за ЕООД и 50 000 лв. за АД

– улеснена процедура при извършване на фирмени промени

– по-ниски разходи за юридическо и счетоводно обслужване

Преимущества на ЕООД пред ЕТ
Регистрация на ЕООД

5/5 - (5 votes)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.