Нарушения при Напускане на ПТП | Наказания | Съвети
напускане на птп

Нарушения при Напускане на ПТП

Напускане на ПТП

Все по-често в кантората идват клиенти със сътавен акт, поради това че са напуснали мястото на произшествието или че не са уведомили КАТ за настъпило ПТП.

Едни твърдят, че ПТП е нямало, и са ги наказали незаконосъобразно, други твърдят, че не са съзнавали, че са избягали от местопроизшествието, доколкото са одраскали паркиран автомобил и това е всичко. Защо тогава са наказани?

Първо ще се запознаем с легалното определение за пътнотранспортно произшествие (ПТП).

Кога е налице ПТП?

Съгласно дефиницията дадена в  § 6, т. 30 от ДР на ЗДвП за пътнотранспортно произшествие, ПТП е:

събитие, възникнало в процеса на движението на пътно превозно средство и предизвикало нараняване или смърт на хора, повреда на пътно превозно средство, път, пътно съоръжение, товар или други материални щети

Изводът, който може да направим е, че дори да одраскате паркирало МПС, вие реализирате ПТП.

Следователно, следва да спазите и нормативно определеното поведение при участие в пътно транспортно произшествие.

Нарушения при напускане на ПТП

Водачите обикновено се санкционират затова, че не са спазили повелите на чл.123, ал.1, т.3, б.“А“ от ЗДвП. Например, ако при разминаване на тясна улица сте наранили боята на паркирало до тротоара МПС,  типичен пример за т.нар. „паркинг – щети”, очевидец е видял и записал регистрационния номер на автомобила ви, предал го е на собственика и той съответно е сигнализирал 112 или КАТ, най-вероятно ще ви бъде съставен акт за нарушение на посочената по-горе норма.

Важно! При настъпване на подобно събитие, вие имате задължение да спрете автомобила и да съдействате за установяване на причинените щети. На прост език, това задължение би било изпълнено, ако напишете мобилния си телефон на лист хартия и го оставите на стъклото на увреденото МПС. За да сте напълно изрядни, по-добре да позвъните на 112 и да съобщите за инцидента. Екип на КАТ няма и не следва да бъде изпратен, но вие ще сте спазили изискуемото поведение при ПТП.

Друго нарушение допускано от водачите при ПТП с двама участници, и неразбирателство между тях относно обстоятелствата, свързани с него, е единият да се ядоса, да наругае другият участник и да си тръгне.

В този случай, напусналия произшествието водач следва да бъде подведен под отговорност за нарушение на чл. чл.123, ал.1, т.3, б.“В“ от ЗДвП.

Важно! Ако бъдете ударени от друго МПС, което не спре, за установяване на щетите, ваше задължение е да останете на мястото, където е настъпило съприкосновението между двете МПС-та, и да изчакате патрул на КАТ. В противен случай, вие също може да бъдете подведен под отговорност, защото напускате произшествието.

Наказания при напускане на ПТП

Наказанията, които се предвиждат са регламентирани в чл. 175 от ЗДвП.

Кумулативно (заедно!) се налагат глоба и лишаване от право да управлявате мпс за срок от 1 до 6 месеца.

Размерът се определя при преценка на смекчаващите и отегчаващи вината обстоятелства (например: дали при птп е имало материални щети или е имало и пострадали лица; размерът на материалните щети; и прочие).

Важно! При съдебно обжалване, ако наказващият орган не е изложил мотиви защо е наложил по-високо от минималното наказание, същото следва да бъде изменено до предвидения минимален размер.

Има ли смисъл да обжалвам?

За добро или лошо, служителите на КАТ често допускат нарушения в реда за провеждане на административно-наказателното производство. Когато пороците са съществени, същите са основания за пълна отмяна на наказателното постановление.

Актове се съставят и при неизяснена фактическа обстановка.

Важно! Служителите на КАТ съставят акта без да са извършили оглед на местопроизшествието, като в Акта не са вписали и свидетелите очевидци.

Доколкото при липса на пострадали лица, елемент от фактически състав на деянията по чл.123 ал. 1 т.1 и т.3 от ЗДвП е причиняването на имуществена вреда, то актосъставителят задължително трябва да впише в описателната част на акта имената, ЕГН и данни за контакт на лицата, претърпели имуществени вреди от нарушението. Това правило е залегнало в императивните разпоредби на чл. 42 т. 9 от ЗАНН.

Важно! Ако от пътно-транспортното произшествие са настъпили само имуществени вреди, в тежест на наказващия орган е да докаже, факта че между вас и лицето, претърпяло щети са налице противоречия относно причинените щети. Ако вие своевременно сте се разбрали претърпелите имуществени вреди лица, нямате задължения да останете на мястото на произшествието.

5/5 - (3 votes)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.