Подгонват Онлайн Търговците - Новите изисквания в Наредба 18
онлайн търговията декларации

Наредба 18 и Онлайн търговците

В бр. 80 на Държавен вестник беше обнародвана новата НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (наричана накратко „Наредба 18“). Както личи от нейното заглавие, в предмета на регулиране, освен касовите апарати, използвани в търговските обекти, влизат и софтуерите, управляващи тяхната дейност.

Голям интерес представлява и Глава седма „г“ от Наредба 18, която въвежда изисквания към лицата, които извършват продажби чрез онлайн магазини.

В тази и следващите статии ще разгледаме по-подробно ключовите адресати на Наредба 18, основните 3 групи промени, които предвижда и интензитета на тяхното въздействие върху бизнеса в България.

Какви задължения въвежда Наредба 18 към всеки онлайн търговец?

Законодателят предвижда засилен контрол върху търговията по интернет, като задължава всяко лице, което извършва продажба на стоки или услуги чрез електронен магазин да подава предварителна информация до специализиран Регистър на онлайн търговците към НАП.

Очевидно, това е една от мерките, които са включени в стратегията за повишаване на приходите в бюджета и намаляване на сивата икономика, подготвена от Министерството на финансите.

Според текста на Наредба 18, субекти на задължението са всички лица, които продават стоки или услуги онлайн, без значение дали продуктите/услугите се предлагат на собствен домейн, на нает домейн или на маркетплейс.

Как да тълкуваме тези разпоредби?

В този ред мисли, дори и да извършвате дребна препродажба на собствени вещи в olx.bg или дребна търговия чрез платформата на emag.bg, вие сте задължено лице по смисъла на закона и имате същите задължения като големите онлайн търговци.

Освен това, тълкувайки разпоредбата на чл. 52м от Наредбата, задължени са не само търговците, но и всички сайтове, които предлагат услуги, например: информационни сайтове, които се издържат предлагайки рекламно пространство; спонсорирани статии и прочие; сайтовете, които единствено приемат заявки и т.н.

Спорен е въпроса доколко лицата, които приемат плащания само по банков път са субекти на задължението за подаване на информация по чл. 52м от Наредбата. Това е така, тъй като текстът реферира към чл. 3 от Наредбата, който гласи че всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги. Ако приемем, че лицата които извършват продажби на стоки или услуги чрез приемане на плащания само по банков път са извън задължените лица по чл. 3 ал. 1, то те не биха били и задължение субекти по смисъла на чл. 52м от Наредбата.

Как се извършва самата регистрация съгласно Наредба 18?

Лицата, субекти на Наредбата трябва да се регистрират чрез електронна услуга, достъпна през портала за електронни услуги на НАП. За тази цел, трябва да притежавате квалифициран електронен подпис или да упълномощите трето лице, което има КЕП да подаде декларацията от ваше име.

Каква е информацията която следва да подадем?

наредба 18Цялата  информация е посочена в  Приложение № 33 към Наредбата.

Най-общо – имената на домейните, на които предлагате стоки/услуги; идентификация на лицето, което предлага стоките/услугите; вида стоки/услуги по номенклатура; как се извършват продажбите; информация за собственика на домейна; къде е хостван уебсайтът на електронния магазин; къде се съхранява базата данни на онлайн магазина; дата на започване на дейност и т.н.

Какъв е срокът за изпълнение на това задължение?

Изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, влизат в сила от 29 декември 2018 г. Срокът за осигуряване на съответствие с изискванията на Наредба 18 за лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин към 29 декември 2018 г. е до 29 март 2019 г.

Какви допълнителни задължения за онлайн търговците предвижда Наредба 18?

Наредбата посочва още, че лицата са длъжни да пазят създадената от софтуера на електронния магазин информация в сроковете по чл. 38 от ДОПОК – 10 години за счетоводна и финансова информация, съответно пет години след изтичане на давностния срок за погасяване на публично задължение  за документи за данъчно-осигурителен контрол. Следователно, всички търговци трябва да засилят архивирането на софтуерните си ситеми, за да могат при евентуална проверка да представям цялата изискуема информация.

В тази връзка, прилагам линк към статия от lex.bg, в която е обсъдено наскорошно решение на Съда на Европейския съюз по преюдициално запитване от Административен съд Варна на въпроса дали „Публикуванеето на голям брой обяви в онлайн платформа за продажби те квалифицират автоматично като търговец.“

В тази статия може да намерите повече информация за Новите изисквания за Софтуерите за управление на продажбите.

4.9/5 - (16 votes)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.