Шофиране без книжка | Отнето СУМПС за нарушение на ЗДвП
Шофиране без книжка

Шофиране без свидетелство за управление

Шофиране без книжка

Към нас често се обръщат с въпрос какво е наказанието за шофиране без книжка? Предвижда ли затвор?

Зададен така, въпросът има различни отговори, според това какво точно се разбира под „шофиране без книжка“.

Закона за движение по пътищата („ЗДвП„) предвижда различни наказания за:

  • Управление на МПС от неправоспособен (лице, което не притежава шофьорска книжка; лице, чиято книжка е с изтекъл срокът на валидност или лице, на което са отнети всички контролни точки).
  • Шофиране с отнето свидетелство за управление на МПС (ако е отнето по наказателноправен ред – административно наказание, ако е отнето по административен ред – виж по-долу).
  • Важно! Лишаването на лицето от право да управлява МПС за определен период от време по съдебен или административен ред представлява временна забрана да се упражнява придобита вече правоспособност.

  • Управление на МПС от лице, което притежава, но не носи шофьорската си книжка.

От друга страна, законодателят е предвидил, че в определени хипотези, обществената опасност на деянията свързани с шофирането от лица с отнети/без права е значително по-висока, и ги е инкриминирал като отделни състави на престъпления.

  • Ако неправоспособен управлява МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото такова деяние, се предвижда лишаване от свобода от 1 до 3 и глоба от 500 до 1200 лв.

Важно! Наказателното постановление трябва да е било връчено на водача!

  • Ако лице управлява МПС в срока на изтърпяване на наказанието лишаване от право да управлява моторно превозно средство, след като е наказан за същото деяние по административен ред. НК предвижда наказание лишаване от свобода до 3 год. и  глоба от 200 до 1000 лв.

По-долу в статията ще дадем подробности за отделните случаи.

Pari Portfeil

Управление на МПС от неправоспособен

При управление на МПС, без да притежавате СУМПС, с изтекло такова, или с отнети пълен брой контролни точки, следва да ви бъде ангажирана отговорност за нарушение по чл. 150 ЗДвП.

Наказанието, което ще ви бъде наложено е глоба от 100 до 300 лв.

В случай, че в едногодишен срок от наказването ви по посочения по-горе член, отново се качите зад волана и бъдете спрян за проверка, срещу вас ще бъде образувано бързо досъдебно производство за престъпление по чл. 343в ал.2 от НК.

Наказанието за това престъпление е лишаване от свобода от 1 до 3 години и глоба от 500 до 1200 лв.

Шофирате без да носите СУМПС

Какво следва ако ви спрат за проверка от КАТ, притежавате валидна шофьорска книжка за съответната категория, но не я носите в себе си ?

За това нарушение е предвидено наказание глоба в размер от 10 лв.

Шофиране след отнето СУМПС

Свидетелството ви за управление може да бъде отнето поради осъществено административно нарушение по ЗДвП, както и поради осъществен състав на престъпление по НК. (например,  ако сте управлявали МПС с алкохол над 1,2 промила).

Последствията, ако ви заловят отново зад волана, зависят от реда, по който са отнели свидетелството ви за управление.

Отнета книжка по наказателноправен ред

Ако книжката ви е отнета с присъда или определение, с което е одобрено споразумение за извършено престъпление по НК, наказанието ще бъде по-леко. Нелогично, но такъв ни е закона.

Следва да ви се състави акт по ЗДвП, с наказание глоба от 100 до 300 лв.

Отнета книжка по административен ред

Ако СУМПС ви е отнето с наказателно постановление за нарушение на ЗДвП, и се качите зад волана, ще ви съставят АУАН. Глобата която се предвижда е от 100 до 300 лв. Ако пак ви хванат да управлявате, преди да е изтекло наказанието лишаване от правоупралвение, срещу вас ще бъде образувано бързо досъдебно производство за престъпление по чл.343в ал. 1 от НК.

Наказанието, което се предвижда е лишаване от свобода до 3 години и с глоба от 200 до 1000 лв.

Отнета книжка с ПАМ

Ако ви е наложен ПАМ (принудителна административна мярка), не се качвайте зад волана.

ПАМ се налага за изрично предвидени нарушения на ЗДвП. (шофиране с алкохол/наркотици, отказ да дадете проба и др.)

Важно! Обжалването на ПАМ не ви дава право да управлявате МПС. ПАМ има превантивно-възпиращо действие и следва да бъде отменен от съда или да изтече, за да може отново да управлявате законово.

Ако ви спрат, и сте с отнета с ПАМ шофьорска книжка, извършвате състав на престъпление по чл. 343в ал. 3 от НК.

Наказанието, което се предвижда е  лишаване от свобода до 3 години и с глоба от 200 до 1000 лв.

5/5 - (5 votes)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.