Управление на МПС без регистрация и без регистрационни номера | Адвокатска кантора Стаматов Тенчева и партньори
шофиране без регистрационен номер

Управление на МПС без регистрация и без регистрационни номера

През последните години все повече зачестиха случаите на управление на нерегистрирани автомобили, мотопеди, трактори и прочие.

Именно поради това, законодателят в края на 2016 г. пое нещата в свои ръце като криминилазира управлението на нерегистрирано по реда моторно превозно средство. От друга страна, съгласно разпоредбата на чл. 175 ал. 3 от ЗДвП същото деяние все още осъщестява и състав на административно нарушение.

Никой не иска да се озовава в подобна ситуация, но само през последните 2 години има над 5000 образувани производства за управление нерегистрирани моторни превозни средства, престъпление по чл. 345 ал. 2 от Наказателния кодекс.

По-долу ще разгледаме в кои случаи има риск да бъдете подведени под наказателна отговорност и в кои случаи може да се разминете с административно наказание.
С помощта на бутона по-долу, може да слушате цялата статия, озвучена от audiobookbg.com

Управление на МПС без регистрация

Управлението на нерегистриран автомобил е деяние с повишена обществена опасност, с оглед факта, че по този начин се възпрепятства възможността да бъдете идентифицирани при извършено от вас нарушение или престъпление на пътя, съответно да бъдете открити и подведени под отговорност.

Именно затова, с посочената промяна в Наказателния кодекс в края на 2016 г., законодателят цели повишена взискателност към водачите на МПС и затова при определена степен на обществена опасност, деянието, изразило се в управление на МПС, нерегистрирано по надлежния ред, се квалифицира като престъпление, а не като административно нарушение по чл.140, ал.1 от ЗДП.

Кое е определящо при квалификацията на деянието като престъпление?

Разликата се изразява единствено в степента на обществената опасност на деянието и на дееца и на смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства като цяло.

За квалификацията на деянието като престъпление е без значение пътят, по които се управлява моторното превозно средство, дали е в населено място, извънградско и прочие, без значение е и категорията на возилото. Съставът на престъплението изисква да се установи, че съзнателно сте управлявали МПС, което не е регистрирано по надлежния ред – т.е не отговаря на условията на Наредба № I-45 от 24.03.2000г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркета, теглени от тях („Наредбата“).

Съгласно чл. 3 ал. 1 от Наредбата, в 14-дневен срок от придобиване на собствеността или оформяне на вноса, моторните превозните средства трябва да се регистрират. (влючително ремаркетата)
Ако придобиете вече регистрирано моторно превозно средство, срокът за пререгистрация в КАТ е 30 дни. В случай, че не го пререгистрирате в срок от 2 месеца, настъпва служебна дерегистрация на моторното превозно средство.

Важно! Ако автомобилът е с временни табели, които са с изтекъл срок, в голяма част от случаите се приема, че деянието е с по-ниска обществена опасност, тъй като е било веднъж регистрирано,  и се квалифицира като административно нарушение по чл. 140 ал. 1, а образуваното досъдебно производство за престъпление по 345 ал.2 от НК се прекратява.

Важно! Ако управлявате чужд автомобил, след служебно прекратена регистрация поради незаплтена полица Гражданска отговорност, и обвинението не успее да докаже умисъл у ваша страна, то има голяма вероятност наказателното производство да бъде прекратено и да понесете единствено административна отговорност.

Важно! Ако управлявате собствения си автомобил, чиито транзитни номера са изтекли, съдебната практика приема, че транзитните номера се различават значително от временните и постоянните регистрационни табели, и след като не сте пристъпили към регистрация на автомобила след изтичане на срока им на валидност, то вие съзнателно сте осъществили състава на престъпление по чл. 345 ал. 2 от НК.

Обекта на деянието има значение при идивидуализацията на наказанието. Тоест има значение дали сте управлявали лека кола, мотоциклет, трактор, бус и т.н, като колкото по-висок клас МПС управлявате, толкова по-висока е и обществената опасност. Взема се в предвид и личността на дееца – дали сте осъждан, извършва се справка за нарушения на водача по ЗДвП.

Важно! Промени в Закона за автомобилните превози предвиждат : § 63. На моторни превозни средства от категория М2, М3 и N3, както и специални превозни средства, с изключение на къмпинг-автомобилите, къмпинг-ремаркетата, бронирани автомобили и превозни средства, достъпни за инвалидни колички, които не са регистрирани от юридическо лице, едноличен търговец или от физическо лице, регистрирано като земеделски стопанин по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители, служебно се прекратява регистрацията след 31 декември 2021 г.

Какво е наказание се предвижда за извършване на това престъпление?

Нормата предвижда две алтернативни наказания – лишаване от свобода до една година или глоба в размер от 500лв  до 1 000лв.

При наличие на предпоставките на  чл. 78А от НК, съдът заменя наказателната отговорност с административна, като налага наказание глоба в размер от 1000 до 5000 лева. (обикновено се налага в минимален размер)

Управление на МПС с изтекли временни номера

Въпреки, че управлението на МПС с изтекли временни регистраицонни номера, по същността си представлява управление на МПС нерегистрирано по надлежния ред, в повечето случай, самият факт на наличие на временни табели, въпреки, че са с изтекъл срок към момента на осъщствяване на проверката, води до извод, че с придобиването на табелите е била осъществена регистрация.

Този факт се взима в предвид при индивидуализацията на конкретното деяние, като такова с по-ниска обществена опасност, съответно до квалификацията му като административно нарушение по чл 140 ал. 1 от ЗДвП, а не като престъпление по чл. 345 ал. 2 от НК.

Управление на МПС без поставени регистрационни табели

Ако упралявате МПС, което е регистрирано, но е без поставени регистрационни номера, тогава последното ще се квалифицира като административно нарушение, а не като престъпление.

Изследват се причините за липсата на регистрационните табели (например: последните са паднали поради шофиране в лоши пътни условия, били са октраднати, и т.н)

Важно! При описанието на нарушението в Акта и в Наказателното постановление е важно да е посочена коя от хипотезите на чл. 140 ал.1 от ЗДвП сте осъществили, тъй нормата съдържа три отделни административни нарушения. Липсата на индивидуализация е съществено процесуално нарушение, което ще доведе до отмяна на Наказателното постановление.

 

Управление на МПС с поставени не на място табели

Друга форма на нарушение по чл. 140 ал.1 е управление на МПС с табели, които не са постваени на определените за това места. За да се квалифицира като такова, следва МПС то да е надлежно регистрирано и да има поставени табели, но не на указаните за това места.

Важно! За съставомерността на деянието е от съществено значение в Акта и Наказателното постановление да бъде посочено ясно и точно мястото определено за поставяне на регистрационния номер. Неопределеността се явява основание за отмяна на Наказателното постановление.

 

5/5 - (10 votes)

1 коментар “Управление на МПС без регистрация и без регистрационни номера

  1. Каква е глобата за придвижване на ново ремарке с документи – фактура,договор и сертификат , до 750 кг. за регистрация до КАТ без транзитна табела

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.