Адвокат Недвижими имоти за района на София и Бургас
Адвокат Недвижими имоти

Адвокат по сделки с недвижими имоти

Често в желанието си да придобием даден имот, действаме лекомислено, рискувайки да си навлечем проблеми продължаващи години.

Вещноправните спорове са едни от най-сложните и решението им може да продължи десетилетие.

За да избегнете подобни проблеми, както и да изготвите правилно необходимия набор от документи за сделката, силно ви препоръчваме да използвате услугите на адвокат по недвижими имоти преди да сключите сделката.

Адвокат по Недвижими имоти

Специализиралия се в сферата на недвижимите имоти адвокат може да ви спести доста средства и главоболие за в бъдеще. Една консултация преди сделка за покупко-продажба на апартамент, магазин, сграда, земя, както от страна на бъдещия купувач, така и на продавача, следва да бъде възприемана повече като задължителна, отколкото като лукс.

Като обхват на правната услуга, най-общо адвокатът може да предостави професионален анализ на представена от клиента документация, изготвяне на писмено или устно становище по конкретен вещно-правен казус, извършване на различни справки в имотен регистър, кадастъра, общини и т.н и процесуално представителство по имотни дела.

Нашата практика в областта на недвжимите имоти

Вещноправната материя е специфична и сложна, поради което работим със специалисти, специализирали с години в тази материя.

Адвокат с опит в сферата на недвижимите имоти ще прегледа документите с „юридически поглед“, анализирайки правни обвързаности и рискове, които не правят впечатление на „невъоръженото око“.

Важно! Освен техническата подготовка на сделката, добрият адвокат познава съдебната практика във вещноправната материя и действа в съгласие с нея.

В много от казусите в областта на недвижимите имоти са необходими комплексни професионалния знания, поради което нашият екип си сътрудничи със специалисти в различни направления – счетоводители, данъчни консултантни, нотариуси, съдебни изпълнители, проектанти, технически надзор и прочие.

По този начин сформираме екип, който има една обща цел, а именно – да съдейства на клиента за вземането на едно икономически и правно обосновано решение при сделки с недвижими имоти.

Правни услуги в сферата на недвижимите имоти

Предлагаме цялостно правно обслужване и съдействие при осъществяване на сделки с недвижими имоти, както на физически, така и на юридически лица:

  • Проверка и пълното изясняване собствеността на конкретен имот от квалифициран адвокат;
  • Устни и писмени консултации, преглед и подготовка на всички документи неободими за нотариално изповядване на сделката;
  • Изготвяне на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот;
  • Представителство пред потариус при подписване на договора за покупко продажба на имот
  • Представителство и съдействие при закупувуане на имот с ипотечен кредит;
  • Процесуално представителство при дела за обявяване на предварителен договор за покупка на имот за окончателен;
  • Разваляне на правни сделки поради нищожност или недействителност;

Ако възнамерявате да закупите жилище с ипотечен кредит, може да прочетете тази статия.

Цени на правни услуги с недвижими имоти

Възнагражденията ни се определят на база обема от работа и сложността на казуса.
За някои услуги в сферата на сделките с имоти имаме фиксирани цени, с които може да се запознаете от тук.

4.9/5 - (17 votes)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.