Домейн имената и търговските марки | Адвокатска кантора Стаматов Тенчева и партньори
регистрация търговска марка

Домейн имената и търговските марки

Искам да регистрирам домейн, но се притеснявам, понеже друго лице е регистрирало търговска марка със същото наименование. Какво да правя?

Регистрация на домейн и търговска марка

На първо място, регистрацията на домейн име е отделно от правото на търговската марка.
Първото се придобива след регистрация в една от организациите, на които е делегирано право да регистрират домейн имена в определена област.

В България, за областта „.bg“ e РЕГИСТЪР.БГ ООД. Регистрацията на домейн име не създава права върху интелектуална собственост – вие придобивате право да ползвате, прехвърляте, продавате конкретното домейн име, за срока, за който сте го придобили. Домейн имената са създания на договорното право, и защита може да търсим само на договорно основание.

Правото на търговска марка, от друга страна,  съгласно разпоредбите на чл.10, ал.1 и 2 от Закон за марките и географските означения  („ЗМГО“) се придобива чрез регистрация в Патентно ведомство. Първоначалният срок на действие е 10 години от подаване на заявката за регистрация и може да бъде подновяван неограничено за допълнителни периоди. Търговските марки се регистрират по класове стоки и услуги.

Ако дадена фирма притежава регистрирана търговска марка в Република България, вие все пак може да имате право да регистрирате домейн името. Например, представете си, че две компании са регистрирали една и съща търговска марка, но в различни класове стоки и услуги. Едната фирма е регистрирала търговската марка „Астронавт“ в клас хранителни стоки, например, марка шоколад. Другата фирма е регистрирала търговска марка „Астронавт“ в клас машини и машинни инструменти.

И двете компании имат право да регистрират домейн име www.astronavt.bg, но тази от тях, която първа регистрира домейна, ще придобие и името на домейна и правата върху него.
В сила ще бъде принципът:

„Първият по време, е първи по право“

Kакви са правата ми ако не съм регистрирал търговска марка?

Ако искате да регистрирате домейн име, което от своя страна е и регистрирана от друго дружество търговска марка, рисковете нарастват.

Съотношение между правото на домейн име и търговска марка

При възникване на конкуренция между двете права, считаме че правото на търговска марка се ползва с по-голяма защита от правото върху домейна, тъй като второто e създадено на договорно основание, правата и задълженията са поместени в Общите условия на Регистър.БГ ООД, което е частно дружество, осъществяващо търговска дейност, докато правото на търговска марка се признава и гарантира от правните норми на ЗМГО.

При възникнал спор, притежателят на търговската марка, може да твърди че, потребителите свързват вашето домейн име с неговата търговска марка. Рисковете са още по-големи, ако възнамерявате да осъществявате или вече извършвате бизнес дейност, със сходни стоки или услуги.

С дигитализацията на бизнеса, много законодателства третират регистрацията на домейн име на чужда търговска марка като нарушаване правото на търговската марка. Притежателят на търговската марка разполага със съответни правни способи, чрез които да защити своите изключителни права.

Съгласно разпоредбите на чл. 76ж от ЗМГО, ако се установи, че има нарушение на правото върху търговска марка или са налице достатъчно данни да се смята, че такова нарушение ще се извърши …, съдът по искане на притежателя на правото или на лицензополучателя на изключителна лицензия може, без да уведоми ответната страна за това, да допусне мярка – забрана за извършване на действия, за които се твърди, че съставляват или ще съставляват неправомерно използване на търговска марка.

По този начин, притежателят на търговската марка, може да възпрепятства бизнес дейността ви, и да иска от съда да преустановите използването на домейн името, като Ви бъде наложена мярка – забрана за използване на домейна.

Какво да предприема ако друго дружесто използва същото наименование/марка при осъществяване на бизнеса си, без да го е регистрирало като търговска марка?

Искате да регистрирате конкретен домейн, но знаете че друг използва това наименование в своите търговски дейности, без да го е регистрирал като търговска марка.

В този случай, рисковете произтичат от забраната за извършване на нелоялна конкуренция и по-конкретно – от забраната за използването на фирма или марка, идентични или близки до тези на други лица, по начин, който може да доведе до увреждане интересите на конкурентите. (чл. 35 от Закона за защита на конкуренцията)

За да възникнат тези рискове, трябва кумулативно (едновременно) да са налице следнисте предпоставки:

На първо място, необходимо е да предлагате стоки или услуги на един и същ продуктов пазар, тоест последните да се приемат от потребителите като взаимнозаменяеми.

Второ, вашият конкурент, следва да се ползва с утвърдено или наложено име на своята марка или фирма в съответната пазарна ниша. По този начин, ако вие регистрирате домейн име, сходно или със същото наименование като на търговеца, който е известен в тази сфера, и предлагате сходни продукти или услуги, вие изкуствено изкривявате потребителското търсене, като пренасочвате посетители, които търсят конкретен търговец, към вашата интернет страница, и веднъж посетили вашия домейн, може да станат и ваши клиенти.

Именно поради тази причина, регистрацията на домейн, сходен или идентичен на фирма или марка трябва да бъде внимателно обмислено, и предприета единствено, ако дейността, която извършвате или възнамерявате да извършвате, е в различен продуктов пазар и не може да бъдете асоциирани с търговеца, ползваш отпреди тази фирма или марка.

Ако имате други въпроси, които не са обсъдени в настоящата статия, може да ги зададете като коментари под публикацията, и ние ще се опитаме да отговорим на тях в разумен срок!

4.9/5 - (16 votes)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.