Електронен фиш на юридическо лице | Отмяна фиш на фирма
Електронен-фиш-фирма-2

Електронен фиш на юридическо лице

От практиката ни по обжавалне на електронни фишове сме установили често допускани нарушения от служителите на КАТ, когато автомобилът, с който е извършено нарушението е собственост на фирма.

Обжалване на електронен фиш на фирма

Общото правило е, че когато нарушението за скорост е извършено с автомобил собственост на юридическо лице, отговорност носи законният представител на дружеството.

Следодвателно, отговорността на нарушителя е обвързана от притежаването на това специално качество към датата на извършване на нарушението – напр: управител на фирма, изпълнителен директор на акционерно дружество и прочие. В тази връзка, електронен фиш издаден на член на съвета на директорите, който не е едновременно и изпълнителен директор, ще бъде издаден в нарушение на разпоредбите на чл. 188 ал. 2 от ЗДвП. във вр. с  чл. 235 ал. 1 от ТЗ. Съглано последната, членовете на съвета на директорите представляват дружеството колективно.

Важно! В електронния фиш трябва изрично да се посочи, в какво качество е наказан нарушителят. Липсата на това пояснение води до невъзможност лицето да разбере дали му е повдигната административно-наказателна отговорност в лично качество или като законен предсавител на юридическо лице, собственик на автомобила, с който е извършено нарушението. Този порок е съществен и следва да доведе до отмяна на издадения електронен фиш.

Освен това в графата собтвеник следва да се посочат не имената на наказаното лице, а юридическото лице – собственик, индивидуализирано с име и ЕИК номер.

Повече подробности относо реквизитите и основанията за обжавалване на електронен фиш може да прочетете в тази статия.

Електронен фиш на служебен автомобил

Често срещани са случаите, в които собственикът, респ. законният представител на фирмата и този, който управлява моторното превозно средство са две различни лица. От друга страна, транспортните фирми и таксиметровите компании, често ползват оперативен лизинг за да осъществяват дейността си.

Кой ще носи отговорност ако бъде извършено нарушение за скорост от таксиметров шофьор с автомобил собственост на лизингодателя?

При посочените по-горе обстоятелства, се прилага правилто на чл. 188 ал. 1 във вр. с чл. 188 ал. 2 от ЗДвП и първоначално електронен фиш следва да бъде издаден на законния представител на таксиметровата компнания, а той респективно има право в 14-дневен срок от получаването да представи писмена декларация с данни за таксиметровия шофьор, извършил нарушението, и копие на шофьорската му книжка.

Горната процедура важи, дотолкова доколкото лизингодателят е вписал предоставеното право на ползване върху автомоболите в информационните масиви на КАТ..

Служителите допускат нарушение в тази процедура, издават фишове, без да е ясно как са установили нарушителя, не посочват приложените законови разпоредби, с което нарушават правото на защита на лицата и при обжавлане има големи шансове за отмяна на фиша.

 

4.8/5 - (18 votes)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.