Регистрация на фирма от чужденец | Изисквания на банките и ЗМИП
регистрация на фирма от чуждестранно лице

Регистрация на фирма от чуждестранно лице

Регистрация на фирма от чуждестранно лице (чужденец или чуждо юридическо лице) е разрешена съгласно българското законодателство. Не съществуват ограничения касаещи произхода на учредителите.

На практика, до преди година, процедурата преминаваше по аналогичен начин с регистрацията на фирма на български граждадин.

От 2019 г. настъпиха промени…

Какви са усложненията при регистрация на фирма от чуждестранно лице?

След промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари („ЗМИП“) банките бяха задължени да приемат по-стриктини мерки във връзка с установяването действителния собственик на капитала.

Това доведе до допълнителни усложнения свързани с октриването на фирмена сметка, което е едно от изискванията за регистрация на фирмата в Търговски регистър.

Когато регистрираме фирма на чуждестранно лице, банката трябва да извърши идентификация на действителния собственик на капитала. Тъй като той не е български гражданин, възниква задължение за специфична проверка и предоставяне на различен брой документи, в зависимост от неговото гражданство.

Какъв е срокът за осъществяване на проверката?

Първоначално банките извършват предварителна проверка, за да преценят дали може да октрият фирмена сметка на чуждесранното лице. Тази проверка често е платена и струва от 50 до 200 евро.

Срокът за проверката не е нормативно определен и в повечето банки варира от 3 до 10 дни.

Освен това, съществува риск банката да определи клиента за рисков и да откаже да октрие фирмената сметка. Най-често това става, когато клиентът е от държата трета страна – например: Русия, Израел, Китай и прочие.

Какви документи са необходими ако бъдем одобрени за октриване на фирмена сметка?

Действителният собственик на капитала трябва да се идентифицира с паспорт.
Задължително трябва да се предостави и документ, който удостоверява неговия постоянен адрес.

Важно! В паспорта не се посочва постоянен адрес, поради което чужденецът трябва да носи шофьорска книжка или друг документ (документ за платени комунални услуги, банково извлечение) от който може да се удостовери постоянният му адрес.

Представят се учредителния акт, респективно дружествения договор и протокола от учредителното събрание на фирмата в процес на учредяване.

След това се попълват комплект документи предоставени от избраната банка.

Може ли да се октрие фирма на чужденец с пълномощно?

След промените в ЗМИП от 2019 г., повечето търговски банки отказват да открият фирмена сметка на чуждестранно лице чрез пълномощник, без да се запознаят лично с действителния собственик на капитала. Впоследствие, останалите действия по трансфомиране на набирателната сметка в разплащателна и други действия пред банката може да се извършват от пълномощник.

Как може да ви съдействаме?

В нашата практика сме установи партньорства с определени банки, които ни съдействат за по-бързото разглеждане на документите и откриването на фирмена банкова сметка на чуждестранно лице.

Осъщестяваме и представителство пред банката, като в повечето случай, както посочихме по-горе, е необходимо действителния собственик на капитала да се яви ведъж в банката.

Запитване за регистрация на фирма от чужденец
4.4/5 - (23 votes)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.