Неспиране на стоп палка | Защита от Адвокат в района на София
неспиране на стоп палкаjpg

Неспиране на стоп палка


Ако пропуснете да спрете при подаден сигнал от службите за контрол на пътното движение (КАТ, а от 01.01.2019 г. и служители на ТОЛ), най-вероятно ще ви бъде съставен акт за отказ да изпълните нареждане на орган за контрол и регулиране на движението.

Наказание при неспиране на стоп палка

Глобата за неспиране при подаден сигнал със стоп палка е в размер – от 50 до 200 лв.

Заедно с глобата, началника на съответното поделение на МВР е длъжен да ви наложи и наказание лишаване от правоуправление на МПС (отнемане на книжката) за срок от 1 до 6 месеца.

Има ли изход ако вече имам съставен акт?

При съставен акт за неспиране на подаден сигнал със стоп палка, ще ви бъде издадено наказателно постановление в 6 месечен срок. Последното може да бъде обжалвано и да отпаднат наложените наказания.

Процедурата по обжалване сме разяснили подробно в тази статия.

Не съм възприел подадения сигнал, как да го докажа?

Безспорно нарушителите на закона следва да се санкционират.

Но неведнъж се е случвало, да се състави акт установяване на нарушение, при неизяснена фактическа обстановка или в нарушение на процедурните правила.

За пример, може да вземем подаден сигнал за спиране при група моторни превозни средства, движещи се едно след друго, който е неясен и не е възприет от санкционирания водач. Това твърдение, разбира се, следва да бъде доказано.

В тези дела, съдът проверява констатациите в акта чрез разпит на свидетелите очевидци. В случай, че се открият съществени разминавания и противоречия в обясненията касаещи подадения сигнал за спиране, съдът следва да приеме обвинението за недоказано по несъмнен начин и да отмени наказателното постановление.

Обстоятелства, които имат значение за доказване на нарушението:

  • Времето на събитията – през деня или нощта, атмосферните условия – ясно време; дъждовно; снеговалеж;
  • Точното място на извършване на нарушението;
  • Къде са били позиционирани контролните органи – видими ли са били?
  • Имало ли е други моторни превозни пред автомобила при подаване на сигнала?
  • Как е подаден сигнала?
  • Какво е било поведението на водача след подаване на сигнала?

Важно! Следва да се провери и компетентността на служителите подали сигнала за спиране. Това важи особено за проверки от служители на Национална ТОЛ служба, доколкото същите следва да са упълномощени от председателя на УС на АПИ.

Наказателна отговорност по чл. 270 ал. 1 от НК

Ако не спрете при подаден сигнал със стоп палка, последват гонения и преследване, и успеете да избягате, вие умишлено възпрепятствате контролните органи да изпълнят служебните си задължения по ЗДвП. Това деяние е съставомерно и осъществява състав на престъпление по чл. 270 ал. 1 от НК.

Тази норма защитава функционирането на държавния апарат, и по-конкретно възможността органите на реда да изпълняват служебните си задължения. За това си деяние може да бъдете наказани с лишаване от свобода до три години или глоба от 500 до 2000 лв.

 

 

 

 

5/5 - (4 votes)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.