fbpx
Запор на сметка

Запор на сметка

В днешно време е съвсем нормално и очаквано да получаваме заплатата си по банкова сметка.
Ако срещу вас има образувано изпълнително дело, и съдебният изпълнител е наложил не само запор на трудовото възнаграждение, но и запор на банковата сметка, възникват рискове да бъдат нарушени правата ви.

Проблеми при запор на банкова сметка

запор сметкаКогато се наложи запор върху банкова сметка, съдебният изпълнител изпраща запорно съобщение до съответната банкова институция, което включва имена на длъжника, основанието за налагане на запор и размера на сумата, която се запорира (включително и таксите, които се дължат към съдебния изпълнител).

Размерите на несеквестируемия доход (който подробно сме посочили тук) се отнасят единствено за доходи от трудово възнаграждение. Съдия изпълнителят няма информация за произхода и размера на средствата, които получавате по запорираната банковата сметка.

Съществува риск, първо работодателят да удържи част от работната ви заплата, съгласно наложения запор върху трудовото възнаграждение, и да преведе отстатъка, който е над размера на минималната работна заплата (но в същото време е и несеквестируем) по банковата сметка, по която обикновено ви се превежда заплатата.

В същото време, когато се опитате да изтеглите тази сума от банковата си сметка, може да установите, че част от нея е преведна по сметка на ЧСИ. Това действие е незаконосъобразно.

Как да се защитим при запор на сметка?

В този случай защитата може да се осъществи чрез обжалване действията на ЧСИ пред Окръжния съд.

Запитане за консултация с адвокат

Ако работодателят потвърди, че ще извършва удръжки от заплатата ви, ние ви съветваме да депозирате молба в деловодството на ЧСИ, с искане за вдигане на запора на банкова сметка, по която получавате заплатата си.

По този начин, ще се предпазите от рисковете, които описахме по-горе.

ВАЖНО! Ако постъпилите в банковата сметка суми, без значение техния произход, не бъдат изтеглени в рамките на месеца, за който са получени, се счита че последните имат характера на спестявания и могат да бъдат удържани от ЧСИ в пълен размер.

Запор на фирмена сметка от НАП

При образуване на публично изпълнително дело за неплатени данъци и осигурителни вноски, едно от първите действия, които извършва публичния изпълнител е да наложи запор на фирмената сметка.

Запорът се налага до размера на дължимите данъци и осигурителни вноски, заедно с начислените лихви за забава.

Важно! Ако с наложения запор на сметка се възпрепятства възможността фирмата да оперира нормално, законодателят е предвидил възможност при определени хипотези публичния изпълнител да разреши част от наличните или постъпващите по запорираната сметка суми да се оставят на разположение на длъжника за неотложни плащания във връзка с дейността му.

Как да вдигнем запора върху част от постъпващите суми?

Необходимо е да подадем мотивирана молба до публичния изпълнител, който е наложил запора, с доказателства, че сумите ще бъдат преведени по договори свързани с основната дейност на фирмата, както и обосноваване на неотложността на плащанията.

Например: Неплащането на сумите може да доведе до тежки неустойки за длъжника, до прекратяване на дългосрочни търговски взаимоотношения и прочие.

Ако сте изпаднали в подобна ситуация ви съветваме да ползвате адвокат, който да изготви мотивирана молба и да ви представлява пред публичния изпълнител.

Запитване към адвокат

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *