пътуване на дете в чужбина

Пътуване на дете в чужбина

Актуален стои въпросът за пътуването на малолетни и непълнолетни деца в чужбина при разведени или разделени родители.

Разрешение за пътуване на дете в чужбина

Принципът е, че двамата родители трябва да предоставят своето съгласие за пътуване на детето в чужбина. На практика, при раздяла често единият от родителите се е отчуждил, може да e установен в друга държава, което създава трудности в издаването на международен паспорт на детето, както и в получаването на изрично съгласие за конкретно пътуване извън България.

Какви възможности ни предоставя закона в такава ситуация?

Когато липсва съгласие между родителите относно задгранично пътуване, съдът следва да се намеси и да реши тези въпроси съгласно нормата начл.127а, ал.2 от СК.

Важно е да знаем, че става въпрос за конкретно възникнал между родителите спор, а не за пътувания по принцип.

Съдът може да разреши по реда на чл. 127а СК пътуването на ненавършило пълнолетие дете в чужбина без съгласието на единия родител само за пътувания в определен период от време и/или до определени държави, респ. държави, чийто кръг е определяем

Трябва да знаем, че е без значение фактът, че детето не контактува с другия родител – това не заличава неговото родителско качество. Вече обсъдихме каква е процедурата за лишаване от родителски права тук.

Важно! Искането на разрешение за пътуване на детето извън пределите на страната следва винаги да е конкретизирано така, че да позволява събиране на необходимите доказателства за преценката за наличието на конкретно защитения интерес на детето при излизането му в чужбина.

  • Съгласно практиката на българските съдилища, не е в интерес на детето извеждането му в държави, извън европейската общност и дръжави, с които Република България няма сключени договори за правна помощ. (например пътувания до Сърбия и Турция могат да бъдат приети като рисковани)
  • Според възприетото от европейския съд, при разглеждане на искането за даване на разрешение за пътуване на детето в чужбина съдът следва да прецени всички факти от значение за интереса на детето.

Пълномощно за пътуване на дете в чужбина

разрешение за пътуване на дете в чужбина

Ако единият родител желае да пътува с детето си в чужбина, и другият родител няма против, то непътуващият родител трябва да подпише декларация пред нотариус, че е съгласен детето да пътува само с другия родител в чужбина. В декларацията-съгласие може да бъде посочено изрично дестинацията, а може да бъде и с по-общо съдържание.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *