Пътуване на дете в чужбина | Адвокатска кантора Стаматов Тенчева и партньори
пътуване на дете в чужбина

Пътуване на дете в чужбина

Актуален стои въпросът за пътуването на малолетни и непълнолетни деца в чужбина, при разведени или разделени родители.

Кога е необходимо разрешение за пътуване на дете в чужбина?

Принципът е, че двамата родители трябва да предоставят своето съгласие за пътуване на детето в чужбина.

При раздяла, често единият от родителите се е отчуждил.

Може да e установен в друга държава, което създава трудности в издаването на международен паспорт на детето, както и в получаването на изрично съгласие, за конкретно пътуване извън България.

Съдебно разрешение за пътуване на дете в чужбина

Когато липсва съгласие между родителите относно задгранично пътуване, съдът следва да се намеси и да реши тези въпроси съгласно нормата на чл.127 а, ал.2 от СК.

Важно е да знаем, че съдът разглежда спор между родителите за конкретно пътуване. Той не може да предостави генерално разрешение за пътувания на детето в чужбина.

Съдът има правомощия, по реда на чл. 127а СК, да разреши пътуване на ненавършило пълнолетие дете в чужбина, без съгласието на единия родител.  Разрешението се отнася само за пътувания в определен период от време и/или до определени държави, респ. държави, чийто кръг е определяем.

Предпоставки за получаване на разрешение

Без значение е фактът, че детето не контактува с другия родител – това не заличава неговото родителско качество. Процедурата за лишаване на родителски права е предмет на друга статия.

Искането за получаване на разрешение за пътуване на детето, извън пределите на страната, трябва да е конкретизирано в степен, която позволява събиране на необходимите доказателства за преценка защитени ли са интересите на детето, при излизането му в чужбина.

  • Съгласно практиката на българските съдилища, не е в интерес на детето извеждането му в държави, извън европейската общност. Същото се отнася и за пътувания до държави, с които Република България няма сключени договори за правна помощ. (например пътувания до Сърбия и Турция могат да бъдат приети като рисковани)
  • Според практиката на Европейския съд, при разглеждане на искането за даване на разрешение за пътуване на детето в чужбина, съдът следва да прецени всички факти от значение за интереса на детето.

Пълномощно за пътуване на дете в чужбина

разрешение за пътуване на дете в чужбина

Ако единият родител желае да пътува с детето си в чужбина, и другият родител няма против, то непътуващият родител трябва да подпише декларация пред нотариус.

С последната, заявява, че е съгласен детето да пътува само с другия родител извън страната.
В декларацията-съгласие, дестинацията може да бъде посочена изрично, както и да се даде генерално съгласие за пътуване в чужбина.

4.7/5 - (24 votes)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.