Развод по вина на съпруг | Подготовка за делото | Адвокат в София
Развод по вина

Бракоразводно дело по вина на съпруг

Когато единият от съпрузите е убеден, че неговият партньор е виновен за несполучливия брак, единственият правен изход е завеждането на дело за прекратяване на брака по исков ред.

Вината на съпруга за разтройване на брака подлежи на доказване с всички допустими по реда доказателствени средства.

Тежестта на доказване е на предявилия иска съпруг.

Особености на развода по вина на съпруг

Ако искате да докажете вината на вашия съпруг/a за разтройване на семейната връзка, трябва да се подготвите за двубой.

Законът изисква да се докаже наличието на дълбоко и непоправимо разстройство на брака, като инициативата може да бъде както на единия съпруг, така и на другия съпруг.

С исковата молба трябва изрично да посочите, че желаете съдът да се произнесе по въпроса за вината.

В бракоразводното дело по исков ред се прилага принципът на т.нар изчерпателност в брачния процес, която задължава съпруга, който предявява иска за развод да посочи всички основания за дълбокото и непоправимо разстройство на брака, които са настъпили и са му известни.

Важно! На разбираем за гражданите език, това означава, че не трябва да криете нищо от вашия бракоразводен адвокат. Ако му съобщите важен факт след като процесът е започнал, той няма да има право да се позове на него, нито в настоящото, нито в последващо бракоразводно производство.

Новонастъпили факти могат да бъдат релевирани и по време на процеса.

развод по винаКакви са основанията за развод по вина на съпруг?

Необходимо е да докажете, че между вас и съпругa/та ви не съществува взаимо уважение и подкрепа, че семейната връзка е разтрогната, липсва любов и обич, обща грижа за семейството като цяло.

Ищецът трябва да докаже, че поведението на съпруга/та обективира извода за вина от негова/нейна страна за настъпилото дълбоко и непоправимо разстройство на брака.

Поведението може да се изразява в психически и физически тормоз, системна злоупотреба с алкохол и наркотични вещества, физическо насилие и проява на агресия към съпруга и/или децата, липса на каквато и да е финансова помощ и грижа за отлгеждането на децата.

За да се вмени брачна изневяра във вина на съпруг/а, трябва да се докаже по установения в процеса ред.

Допустими доказателства в бразкоразводното дело

В бракоразводното дело са допустими всички доказателства и доказателствени средства по ГПК. Може да използвате свидетелски показания, писмени документи, като предупреждения от МВР, предприети мерки по Закона за защита срещу домашното насилие и прочие.

Решението за прекратяване на брака по вина на съпруг, може да се обжалва пред въззивна и касационна инстация.

бракоразводен адвокат

Ролята на Бразкоразводния адвокат – подготовка за делото

Ако сте взели окончателно решението за развод, първо направете консултация с добър бракоразводен адвокат, на когото може да доверите всичко.

Първоначално, ролята на адвоката е да направи анализ на текущото положение. От този момент, трябва да се вслушвате в неговите съвети, за да избегнете последващи усложнения.

Важно! Необходимо е да съберете съберете всички документи, които удостоверяват вещни права на собственост като: нотариални актове, договори за покупко-продажба на мпс, документите на фирмата, ако сте съдружник или собственик и др. Ако се страхувате да вземете оригиналите, направете копия.

В случай, че срещу вас е упражнявано домашно насилие, вземете копия от входирани молби до съда и органите на МВР, медицински свидетелства, предупреждения от органите на МВР, заповеди от съда и прочие.

Тези документи са необходими на вашия адвокат, за да анализира ситуацията и да предприеме правилните ходове в процеса.

Цена за бракоразводно дело по вина на съпруг

Първо, хонорарът на бракоразводния адвокат, за дело по вина на съпруг е значително по-висока от развода по съгласие на съпрузите.  Освен адвокатското възнаграждение, което се определя съгласно сложността на случая, претенциите относно имуществото, броя на съдебните заседания и прочие, трябва да се подготвите и за следните такси:

  • такса за образуване на делото – 25 лв.
  • такси за експертизи и оценки на имоти съпружеска имуществена общност.

В случай, че сте поискали съдът да се произнесе по въпроса за вината и отсъди във ваша полза, виновният съпруг дължи плащане на всички разноски по делото.

Съобразно присъдената издръжка на децата, дължащият я съпруг, трябва да заплати и допълнителна държавна такса.

4.9/5 - (11 votes)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.