Учредяване на Акционерно дружество | Стаматов и партньори
Регистрация на АД

Учредяване на Акционерно дружество


Акционерното дружество е типично капиталово дружество, което обикновено се избира от бизнеси, които изискват набирането на по-голям капитал. Не случайно, законодателят е предвидил именно тази форма на търговска дейност като изискване за осъществяване на банкова и застрахователна дейност.

Минималният размер на капитала за регистрация на акционерно дружество е 50 000 лева. Това обаче не означава, че в момента на учредяване, трябва да внесем цялата парична сума в банковата сметка.

За регистрацията на АД ще е достатъчно да внесем 25 % от номиналната стойност на всяка записана акция.

Как се регистрира АД

Акционерното дружество може да бъде учредено, както от физически, така и от юридически лица (местни и чуждестранни). Също така, то може да бъде учредено само от едно лице, като в този случай се формира Еднолично акционерно дружество („ЕАД“).

Самата процедура по учредяване започва с учредително събрание, на което учредителите записват определен брой акции, и се задължават да внесат 25% от тяхната стойност по набирателна банкова сметка. Срещу записаните акции получават временни удостоверения. Изготвя се устав/учредителен акт на акционерното дружество, който документ наподобява дружествения договор при ООД.

Управление на АД

Управлението на акционерно дружество най-често се извършва от съвет на директорите, който се представлява от изпълнителен директор. Съветът на директорите се избира от общото събрание на акционерите и има определен мандат.

Важно! За разлика от персоналния харакер на ООД, в акционерното дружество членуват акционери.  Те не се намират в отношения помежду си, а в членствени отношения със самото АД. Именно затова, тази форма е предпочитана за инвестиране.  Акционерът не носи отговорност за лично участие в бизнес дейността, единственото му задължение е да заплати стойността на акциите.
При смърт, правата на акционера не се прекратяват, а е налице правоприемство – акциите му се придобиват от неговите наследници.

Плюсове и миниуси на АД

Други плюс на акционерното дружество е възможността за лесно прехвърляне на акции. За разлика от усложнената процедура по прехвърлянето на дялове в ООД.

От данъчната гледна точка, предимството на акционерите е, че не е необходимо да се самоосигуряват, дори да полагат труд в дружеството.

Като минус, може да се посочат сравнително по-високите разходи, които ще трябва да заплащате на юристи и счетоводители за изготвянето на необходими документи, за опериране на акционерното дружество.

Как се разбира кои лица са акционери?

Дружеството задължително трябва да води книга на акционерите, в която се съдържа информация кое лице колко и какви акции притежава.

Трябва да знаете, че ролята на Общото събрание в акционерно дружество, не е с обща компетентност и не може да взема решения по неуредени въпроси. Идеята на акционерното дружество е управлението му да се осъществява не от акционерите, а от избраните от тях управителни органи, които обикновено се състоят от професионалисти в специфичната индустрия.

Важно! Именно затова, при създаването на устава на акционернотно дружество, трябва да се анализира появата на възможни рискове и да се създадат механизми за защита интересите на акционерите от действията на директорите.

5/5 - (4 votes)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.